Wijktafel ‘t Zand/Stromenwijk/Rittenburg en dorpstafel Sint Laurens

Hier vindt u de link naar de online wijktafel ‘t Zand, Stromenwijk en Rittenburg op dinsdag 20-04-2021

Aanvang: 19:30 uur, Digitale inloop: 19:15 uur

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6663878901

Meeting ID: 666 387 8901

De agenda volgt nog.

Dorpstafel Sint Laurens

En onderstaand de link voor de dorpstafel van St.Laurens op 22-04-2021

Aanvang: 19:30 uur, ‘inloop’ vanaf 18:45 uur

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6663878901

Meeting ID: 666 387 8901

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Vergaderetiquette digitale vergadering

3. Verslag mini Dorpstafel (oktober 2020)

4. Politie

5. Stand van zaken afvalinzameling

6. Skatebaan

7. Voortgang Nieuwbouw

8. Voortgang Molen de Hoop

9. Dorpstafelbudget

10. Groencheck

11. Rondvraag