WIjkbijeenkomst Middelburg Zuid

De Stichting wijkteam Middelburg-zuid nodigt u van harte uit voor de wijkbijeenkomst (voorheen de wijktafel) die op maandag 9 maart a.s. wordt georganiseerd in wijkcentrum Palet, Johan van Reigersbergstraat 2.

Aanvang 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Via deze link vindt u de uitnodiging en de notulen van de vorige bijeenkomst.

Let op: de wijkbijeenkomst is dit jaar verplaatst van de donderdag naar de maandag. Dit is gedaan vanwege de permanente afwezigheid van de penningmeester op de donderdag.