Vredesweek Walcheren 2020: ‘Vrede verbindt verschil’

Vredesweek Walcheren 2020
Zat. 19 t/m Zon. 27 september

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!

Veel mensen verlangen naar contact met buurtgenoten die tot nu toe een vreemde voor ze zijn. Of willen vredesactivisten ver weg graag een hart onder de riem steken door ze een bemoedigende en hoopgevende boodschap te sturen. Als je goed om je heen kijkt zie je dat op veel plekken moedige mensen zijn die zich met vallen en weer opstaan blijven inzetten voor vrede.

Tijdens de nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we al meer dan 50 jaar samen met duizenden mensen zien dat het ook anders kan. Grote veranderingen beginnen vaak klein. In onze eigen straat en buurt. Samen met scholen en studieverenigingen, kerken en moskeeën, boekhandels, bibliotheken en gemeenten zetten we vrede op de kaart. In het hele land worden er honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten. Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee? Ook hier op Walcheren?


Programma Vredesweek 2020
Zat. 19 t/m Zon. 27 september
Thema: ‘Vrede verbindt verschil’

Zaterdag 19 september:

Walk of Peace, start 13.30 uur en finish 14.30 uur op de Markt.
I.v.m. de coronamaatregelen zal de Walk of Peace dit jaar anders zijn dan anders. Vooral de basisregel 1,5m afstand zal ons beperkingen opleggen.
Voor informatie en opgave voor deelname zie: www.vredesweekwalcheren.nl

Om 14.30 uur Opening van de Vredesweek gezamenlijk door een wethouder van Middelburg en Vlissingen.
Activiteit: zang en/of dans op de Markt.
Er is vanaf 12.30 uur een marktkraam met informatie over de Vredesweek en allerlei zaken die met vrede te maken hebben.
De flyer van de Vredesweek wordt uitgedeeld.


Zondag 20 september:

Vredesviering
Leiding: ds. Leuny de Kam
Aanvang: 16.30 uur
Locatie: Abdijplein (onder voorbehoud) of de Nieuwe Kerk


Maandag 21 september:

Thema-avond rond het thema ‘Vrede verbindt verschil’. We luisteren naar en spreken met elkaar over geweld/geweldloosheid en we doen dit samen met mensen van moskee, kerk en synagoge.
Locatie: Doopsgezinde Kerk, Middelburg
Aanvang 19.30 uur
Algehele leiding: ds. Leuny de Kam
Opgeven via: www.vredesweekwalcheren.nl


Dinsdag 22 september

Samenwerkingsproject met Studenten UCR en/of de studentengroep Amnesty International
Informatie via de website: www.vredesweekwalcheren.nl


Woensdag 23 september

Dialoogtafel door het ADBZ (Anti Discriminatie Bureau Zeeland) over discriminatie, verschillen en vrede.
Onze samenleving is erg divers. Verschillen in levenswijze en verschillen van mening over allerlei zaken kunnen van grote betekenis voor mensen zijn. Maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren. Tijdens de dialoogtafel brengen we mensen met elkaar samen die aandachtig, waarderend en oprecht geïnteresseerd naar elkaar luisteren. Zonder oordeel. We zoeken niet naar een waarheid, maar nodigen je uit tot het delen van persoonlijke gedachten, meningen en ervaringen. Zodat we ons meer verbonden voelen met elkaar.
Informatie over locatie en tijd: zie www.adbzeeland.nl/dialoogtafel of www.vredesweekwalcheren.nl


Donderdag 24 september

Beiaardier van de Lange Jan Janno den Engelsman speelt vredesliederen op het carillon.


Vrijdag 25 september

Coventrygebed in de Nieuwe Kerk (13.00 – 13.30 uur).

Moskee Yildirim Beyazit + Al Rahman Moskee: Vrijdag – gebedsdienst met het vredesweekthema “Vrede verbindt verschil”.


Bij alle activiteiten zullen we de basismaatregelen die door de overheid zijn opgelegd handhaven en alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele nieuwe beperkende maatregelen die door de overheid worden opgelegd.

Voor de laatste en meest actuele informatie kunt u zich steeds op de hoogte stellen via onze website: www.vredesweekwalcheren.nl!

Vredeseducatie
Om vrede bespreekbaar te maken in het basisonderwijs is aan enkele scholen in Vlissingen gevraagd om mee te doen met het project Lopend Vuurtje. Lopend Vuurtje maakt deel uit van het educatieve programma “Peace Education” van Stichting World Peace Flame.

Lopend Vuurtje bestaat uit lessuggesties voor kinderen van het basisonderwijs in de groepen 5 t/m 8 en is bij alle vakken te gebruiken. Het is zodanig samengesteld dat het aansluit bij de kerndoelen van het basisonderwijs.
Het materiaal bestaat uit een handleiding voor de leerkrachten en een werkboekje met opdrachten voor kinderen. Al het materiaal voor de opdrachten uit het werkboekje is te downloaden op www.peace-education-in-action.org. Het materiaal is geschikt voor alle scholen zowel voor het openbare als het speciaal onderwijs.

In de vredesweek gaan twee scholen in Vlissingen van start met het materiaal. Zij nodigen vervolgens een andere school uit om het project over te nemen. Dit gaat door tot, naar wij hopen, zoveel mogelijk kinderen in Walcheren kennis gemaakt hebben met dit lopende vuurtje voor vrede!