Verdiepende commissie gemeentefinanciën

Op woensdag 23 oktober is er in de raadzaal van het stadskantoor een verdiepende commissie over gemeentefinanciën. Na een algemene introductie wordt het onderwerp behandeld in de vorm van workshops.

Er zijn drie workshops:

  • Digitalisering van de planning en control cyclus: Wat verandert er?
  • Sociaal Domein: Hoe krijgen we grip op de kosten van het Sociaal Domein?
  • Grondbedrijf: Wat zijn de financiële consequenties van keuzes?

De bijeenkomst duurt van 19.30 uur (inloop vanaf 19.00) tot 22.00 uur. U bent van harte welkom bij deze informatiemarkt! U kunt zich opgeven via griffie@middelburg.nl. Geef daarbij aan welke twee workshops u wilt volgen.

Gerelateerde partners