Verder onderzoek naar warmtenet 900 woningen Dauwendaele

De gemeenteraad stelt 920.000 euro beschikbaar waarmee verder onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in Dauwendaele mogelijk is. Met dit warmtenet kunnen 900 huizen in de wijk verwarmd worden met warmte die ‘over’ is uit de industrie op Arnestein. Een warmtenet kan een eerste stap zijn om uiteindelijk alle woningen aardgasvrij te maken.

Het Rijk heeft al in 2019 geld beschikbaar gesteld om te onderzoeken of zo’n warmtenet hier een goede oplossing is. Dat geld van de landelijke overheid komt is voor 50 zogenaamde ‘projecten aardgasvrije wijken’, waar het project in Dauwendaele er dus één van is. De raad heeft extra geld toegezegd om de aansluitkosten voor bewoners zo laag mogelijk te houden. Die toezegging betekent nog niet dat het warmtenet er ook echt komt. Er moet nog veel rekenwerk gedaan worden en de technieken moeten op maat gemaakt worden voor Dauwendaele. Bij dit project zijn behalve de gemeente betrokken: Zeeuwind, NetVerder (onderdeel van Stedin), Woongoed Middelburg en Eastman.

Als alle seinen op groen blijven staan, breekt pas na de zomer de fase aan waarop het projectteam en de woningbouwvereniging de huiseigenaren en huurders in het plangebied kunnen informeren met praktische informatie en een aanbod om aan te sluiten op het warmtenet. Voor bewoners van huizen in het plangebied is het wel belangrijk om nu toch al op de hoogte te zijn. Dan kunnen zij bepaalde voorgenomen uitgaven misschien even uitstellen zoals het kopen of huren van een nieuwe cv ketel. Op de website www.middelburg.nl/warmtenet staat meer informatie.

Huiseigenaren die niet in het plangebied of in de rest van Middelburg wonen, kunnen natuurlijk al wel aan de gang met verduurzaming van hun woning. Energiek Zeeland is het platform van de provincie en de Zeeuwse gemeenten die huiseigenaren helpt met verduurzamen (www.energiekzeeland.nl, telefoon 0113-296566). Meer informatie is ook vindbaar op bijvoorbeeld www.duurzaambouwloket.nl of www.milieucentraal.nl en op https://www.middelburg.nl/aardgasvrij-wonen.