VBA – Vrijwillige Burgeradviseurs zijn er voor u!

Drie jaar geleden heeft de gemeente Middelburg via de afdeling welzijn een aantal VBA’s laten opleiden. Ze zijn onafhankelijk, vrijwillig en niet gebonden aan regels. Maar als ze mensen willen en kunnen helpen moeten ze wel in staat zijn een goede inschatting te maken van de (on) mogelijkheden. Een andere eis is, dat ze de privacy van de inwoner moeten kunnen garanderen.

Doel was dat die mensen werden ingezet bij de keukentafelgesprekken van Porthos. Er zijn geen kosten verbonden voor de mensen die een beroep op hem/haar doen.

De Vrijwillige Ouderen (Burger) Adviseur

Voor het Sociale Domein heeft de gemeente cliëntondersteuners in dienst. Die cliëntondersteuners zijn in dienst van de gemeente en rapporteren voor voorzieningen aan de gemeente. Die ambtenaar is niet onafhankelijk. De gemeente beslist vervolgens of u de voorziening krijgt.

Over welke voorzieningen gaat dit?

Voorbeelden: / Huishoudelijke hulp, een persoonlijk budget / (PGB), vervoersvoorzieningen zoals rolstoel of traplift en alle overige voorzieningen die u nodig hebt om gewoon als burger mee te kunnen doen. Onze ideale cliëntondersteuner, de Vrijwillige Burger Adviseur (VBA) is niet in dienst van de gemeente. Hij/zij is onafhankelijk en dankzij een gedegen opleiding deskundig. Hij /zij helpt u onder meer met:
– vraagt goed uit wat de behoeften zijn van de cliënt en werkt vraaggericht;
– formuleert samen met de cliënt doelen en een plan;
– geeft betrouwbare informatie en adviezen;
– wijst cliënten de weg naar passende zorg en ondersteuning;
– wijst de cliënt op de mogelijkheden en onmogelijkheden;
– gaat mee naar (keukentafel)gesprekken met professionals en kan de behoeften van de cliënt in het gesprek vertalen;
– bemiddelt indien nodig tussen de cliënt en zorg- en welzijnsaanbieders, bijvoorbeeld bij wachtlijsten;
– helpt met huur- en zorgtoeslag en belastingaangifte of verwijst door naar een deskundige collega;
– kan de helpende hand bieden bij financiële problematiek;
-staat cliënten bij waar bezwaar en beroep noodzakelijk is.

Wilt u contact met een Vrijwillige Ouderenadviseur? Bel 06 54 96 43 52.