Update wegwerkzaamheden in ‘t Zand – Stromenwijk

Werkzaamheden Poelendaeleweg

DNWG is momenteel bezig met werkzaamheden aan kabels en leidingen aan de noordzijde van de Poelendaeleweg. De werkzaamheden aan het wegvak tussen de De Ruyterstraat en de Nieuwe Vlissingseweg zijn bijna afgerond. Na deze fase werkt DNWG aan de noordzijde van het wegvak tussen het Banckertplein en de De Ruyterstraat. Tijdens die fase geldt er op dit deel voor autoverkeer eenrichtingsverkeer, automobilisten mogen alleen rijden in de richting van de De Ruyterstraat. Naar verwachting worden de werkzaamheden van DNWG eind 2019 afgerond.

De herinrichting van de Poelendaeleweg door de Gemeente Middelburg staat gepland voor het tweede kwartaal van 2020.

Werkzaamheden Grevelingenstraat

De verharding op de Grevelingenstraat is toe aan groot onderhoud. We vervangen de stoepen, de parkeervakken en het asfalt.

De werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 30 september tot en met vrijdag 15 november 2019. De uitvoering bestaat uit twee fasen die in elkaar overlopen:

  • Fase 1: van 30 september tot en met 8 november (vanaf de Krammer tot de Haringvlietstraat)
  • We vervangen de stoepen en de parkeervakken langs de Grevelingenstraat. De parkeerhofjes worden niet herstraat en blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar voor de bewoners. Ook de woningen en scholen blijven bereikbaar. Om veilig langs de weg te kunnen werken is de Grevelingenstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. De omliggende Biesbosstraat en Volkerakstraat zijn te bereiken via de Stromenweg en de Haringvlietstraat. De Oosterscheldestraat, De Krammer en IJsselstraat zijn te bereiken via de route Koudekerkseweg – Dorus Rijkersstraat – Westerscheldeplein. Bekijk de omleidingstekening fase 1 (pdf, 546 kB)
  • Fase 2: van 21 oktober tot en met 15 november (vanaf de Haringvlietstraat tot de Stromenweg)
  • We vervangen de stoepen langs de Grevelingenstraat. Bekijk de omleidingstekening fase 2 (pdf, 532 kB)

Tijdens de werkzaamheden zijn de bushaltes aan de Grevelingenstraat buiten gebruik. Op de bushaltes leest u bij welke halte u moet opstappen.

De gemeente haalt het huisvuil tijdens werkzaamheden gewoon op. In de Stromenwijk haalt de gemeente het huisvuil op maandag op.

Werkzaamheden Burgemeester Smytegeltstraat e.o.

Op maandag 28 oktober 2019 start aannemingsmaatschappij JD Infra BV uit Koudekerke, in opdracht van de Gemeente Middelburg, met de riolerings- en bestratingswerkzaamheden in de Burgemeester Smytegeltstraat, Mortierestraat, Welzingestraat, Haymanstraat, A. Obrysstraat en de Poppenroedestraat.

Het werk wordt in hieronder genoemde fases uitgevoerd:

1e fase: B. Smytegeltstraat; (Kruisweg-Haymanstraat (21 okt. – 12 nov.);

2e fase: B. Smytegeltstraat; (Haymanstraat-tot de Mortierestraat) (11 nov.- 2 dec.)

3e fase: B. Smytegeltstraat; (Mortierestraat-Koninginnelaan) (2 dec. – 11 jan.);

4e fase: Mortierestraat; (15 jan. – 7 feb.);

5e fase: Welzingestraat; (10 feb. – 28 feb.);

6e fase: Haymanstraat; (26 feb.- 13 mrt.);

7e fase: A. Obrysstraat en Poppenroedestraat (10 mrt.- 31 mrt.).

 

De voorgenomen werken bestaan uit:

– het opnemen van de bestrating;

– het leggen van nieuw schoonwaterriool;

– het vervangen van het vuilwaterriool;

– het aanleggen van de kolkaansluitingen;

– het vervangen van de riool-huisaansluitingen in de weg tot de erfgrens;

– het aanbrengen van een puinfundering;

– het plaatsen van straat- en trottoirkolken;

– het terug aanbrengen van de bestrating.

 

De werkzaamheden zullen, indien het weer het toelaat, op 1 april 2020 zijn afgerond. Toegang tot de woningen zal te voet mogelijk blijven. Tijdens deze werkzaamheden kan er enige overlast worden veroorzaakt. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken en rekenen op uw begrip en medewerking.

De heer C.J. Mouthaan van de afdeling Leefomgeving zal de werkzaamheden namens de Gemeente Middelburg begeleiden. Indien u verdere informatie wenst, kunt u met hem contact opnemen via telefoonnummer (0118) 67 53 91.

Gerelateerde partners