13 november 2020, 12:40

Tiny Forest bij obs De Leeuwenburch

Als gevolg van de corona maatregelen was de viering van boomfeestdag op 18 maart jongsleden erg beperkt. Op 18 november is er een alternatieve boomfeestdag in Nederland.

Op deze dag realiseert IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) samen met leerlingen van groep 5 van obs De Leeuwenburch een Tiny Forest op hun eigen schoolplein. De kinderen krijgen van tevoren een les over het nut van een Tiny Forest en planten daarna onder begeleiding van IVN zelf de boompjes in hun bos. Wethouder Chris Dekker geeft via een videoboodschap het startsein voor de dag.

Op 9 oktober 2018 is de gemeente Middelburg de samenwerking aangegaan voor realisatie van 6 minibossen in Zeeland, waaronder 1 in Middelburg. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Een minibos in de buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen en meer biodiversiteit.

In verband met de corona maatregelen is het niet mogelijk ouders/ verzorgers, buurtbewoners, pers en andere betrokkenen uit te nodigen.

Gerelateerde partners