Subsidieregeling Middelburgs corona initiatievenbudget

Iedereen die in de gemeente Middelburg woont of werkt kan tot 1 december

2022 een subsidie aanvragen voor kleinschalige activiteiten die bijdragen aan ontmoeting en verbinding. Van een lampionnenoptocht, een disco tot een activiteit voor ouderen: al deze initiatieven maken onze gemeente mooier en fijner. Initiatieven tot 1.500 euro kunt u nog indienen tot 1 december 2022.

 

Iedereen die in de gemeente Middelburg woont of werkt met een goed idee kan een aanvraag indienen. Naast inwoners en ondernemers, ook ZZP’ers, culturele en maatschappelijke organisaties en (sport)verenigingen.

 

De gemeente heeft € 24.000 beschikbaar. Een initiatief kan maximaal € 1.500 aan subsidie krijgen.

 

Eén van de belangrijke voorwaarden is dat de activiteit verbinding en ontmoeting stimuleert, zeker na een fase waarin ontmoeting beperkt werd door de corona periode. Ook moet de activiteit binnen 6 maanden na toekenning zijn uitgevoerd en dat de aanvrager zelf verantwoordelijk voor uitvoering van de activiteit.

 

Activiteiten die al in uitvoering zijn of met uitsluitend winstoogmerk, een religieus karakter of een structurele aanpassing aan de openbare ruimte voordstellen komen niet in aanmerking voor een subsidie.

 

Initiatief indienen

 

Indienen kan via de mail j.bax@middelburg.nl. Kijk wat er minimaal in de aanvraag moet staan op www.middelburg.nl/initiatievenbudget [1]. Hulp nodig? Jurian Bax van de gemeente staat voor u klaar. Bel voor meer informatie of een afspraak: 06 29 63 51 34.

 

Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.