28 november 2018, 09:06

Subsidie verduurzaming monumenten

MIDDELBURG: Het project Duurzame Monumenten Zeeland ontvangt voor de derde keer subsidie van het programma Innovatieve Aanpakken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De VNG verleent een subsidie van € 148.777 voor de derde fase van het project.

De VNG subsidieert, sinds 2017, het project Duurzame Monumenten Zeeland onder het programma Innovatieve Aanpakken. Het project geeft, met de subsidie, een extra impuls aan de verduurzaming van de particuliere monumentale woningvoorraad in Zeeland. In twee eerdere fasen ontving het project € 26.721 en € 138.244. Met deze derde en laatste subsidie van € 148.777 wordt onder andere een platform gelanceerd voor eigenaren van duurzame monumenten.

Project Duurzame Monumenten Zeeland

Duurzame Monumenten Zeeland heeft als doel om met proactieve informatie en acties onzekerheden weg te nemen en monumenteneigenaren te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Het project draagt zo bij aan de doelstelling van het Zeeuws Energieakkoord: een energie-neutrale particuliere woningvoorraad in 2045. Binnen dit project werken gemeenten, bouwbedrijven, installateurs samen om uiteindelijk te komen tot energiezuinige monumenten. De urgentie om monumenten te verduurzamen is groot: het energieverbruik is hoog en de eisen qua comfort, gebruik en onderhoud zijn bijzonder. Voor eigenaren is het vaak nog onduidelijk welke maatregelen zij kunnen nemen.

Activiteiten Fase 1 en 2 van Duurzame Monumenten Zeeland

Duurzame Monumenten Zeeland is vanaf 2017 gestart met een pilot in drie gemeenten: Middelburg, Veere en Zierikzee. In deze drie gemeenten staan relatief veel monumenten die als woonhuis gebruikt worden. Om de monumenten duurzamer te maken zijn de afgelopen twee jaar diverse initiatieven ontwikkeld:

Monumentenpaspoort

Medewerkers van de Zeeuwse Monumentenwacht zijn opgeleid tot duurzaamheidsdeskundigen. Zij kunnen nu voor elk monument een zogenaamd Monumentenpaspoort opstellen. In zo’n paspoort staan de, voor dat monument specifieke, energiebesparende en comfort-verhogende maatregelen. Er zijn al 60 van deze paspoorten opgesteld en diverse eigenaren hebben vervolgens één of meerdere verduurzamingsmaatregelen getroffen.

Informatiebijeenkomsten

Er worden diverse informatiebijeenkomsten en cursussen georganiseerd om eigenaren van monumenten te informeren over mogelijkheden van energiebesparing.

Warmtefoto’s

Er zijn in de pilotgemeenten 1.100 warmtefoto’s gemaakt van voorgevels van monumenten. Aan de hand van deze foto’s krijgen eigenaren inzicht in de warmtelekken van hun pand.

Flitsvergunningen

Er zijn voor bepaalde duurzaamheidsmaatregelen flitsvergunningen ontwikkeld. Zo kan een monumenteneigenaar in Middelburg nu op eenvoudige manier een vergunning aanvragen voor zonnepanelen. Als de panelen voldoen aan de regels, dan wordt de vergunning snel verleend, en hoeven er geen leges betaald te worden. Eenzelfde flitsvergunning is in ontwikkeling voor isolerend glas voor monumenten.

Postcodestroomprojecten

Er zijn meerdere postcodestroomprojecten opgestart. De meeste monumentenpanden hebben geen geschikt dakvlak voor zonnepanelen. Daarom zijn deze projecten ontwikkeld waarbij huiseigenaren samen, onder gunstige voorwaarden, toch gebruik kunnen maken van zonnepanelen die elders liggen.

Fase 3 van Project Zeeuwse Duurzame Monumenten

Het project heeft nu subsidie gekregen voor de derde fase. In deze fase van het project lopen de hierboven genoemde activiteiten door. Ook gaat gekeken worden hoe deze activiteiten geïmplementeerd kunnen worden in de rest van Zeeland. En er wordt een aantal nieuwe activiteiten opgestart:

Blowerdoortest

Er loopt een proef met een ‘blowerdoortest’. Door letterlijk lucht te blazen door een monument waarvan de buitendeuren dicht zijn, kun je vaststellen hoe het zit met kierdichting en ventilatie.

Warmtefoto’s daken

Naast de genoemde voorgevel warmtefoto’s, gaan we in deze fase ook met een drone warmtefoto’s van daken maken.

Informatieloket energiebesparing monumenten

Voor alle vragen op het gebied van energiebesparing voor monumenten komt een apart loket. Dit wordt ondergebracht bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en is ook digitaal te raadplegen.

Duurzaam monumentenplatform

Eigenaren en bewoners van monumenten kunnen straks op een nieuw platform meedenken en ideeën delen. Aanmelden voor het platform kan nu al door een e-mail te sturen naar: a.hannewijk@middelburg.nl.

Landelijke uitrol

Sommige initiatieven van het project Duurzame Monumenten Zeeland krijgen landelijk al navolging. Zo gaan via de Vereniging Provinciale Monumentenwacht Nederland (VPMN) alle Nederlandse provincies het Monumentenpaspoort gebruiken. Nu al worden medewerkers van de provincie Noord-Brabant opgeleid zodat zij vanaf 2019 paspoorten kunnen opstellen en monumenteneigenaren kunnen adviseren.

Partners Project Duurzame Monumenten

Bouwgroep Peters, Gemeenten Middelburg, Schouwen-Duiveland en Veere, Glashandel Melieste, HZ University of Applied Sciences, Leenhouts aannemersbedrijf, Saman groep, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), Schulting Makelaars.