Stichting RepairCafé Middelburg luidt de noodklok!

We kregen dit weekend een persbericht van Stichting RepairCafé Middelburg waar we graag aandacht voor vragen. Stichting RepairCafé Middelburg is één van die vele superinitiatieven die Middelburg rijk is en zeker één van onze favoriete initiatieven is. Maar er dreigt iets te gebeuren waar zoveel initiatieven last van hebben. Geldgebrek!

Het persbericht luidt als volgt:

 

Hoogedelachtbare heer Bergmann, fractievoorzitters en redacties,

Hierbij stuur ik u een bericht over Stichting Repair Café Middelburg. Wij staan op een kantelpunt om wel of niet door te kunnen met onze Stichting. De gemeente Middelburg heeft de bijdrage in de exploitatie kosten stop gezet per 1 juli 2019, die kwam uit de Vitale Revolutie Dauwendaele. We hebben op tijd subsidie aangevraagd bij de gemeente Middelburg voor 2019 en 2020, maar niet toegewezen gekregen. Er is ook geadviseerd door de gemeente om een ANBI status aan te vragen. Deze hebben we inmiddels gekregen van de belastingdienst. Er zijn ook pogingen ondernomen om het bedrijfsleven warm te laten lopen voor ons initiatief, maar jammer genoeg zonder resultaat. Er zijn te weinig bedrijven die affiniteit hebben met onze doelstellingen. Fondsen en wijkteams geven alleen op projectbasis een donatie.

Onze vraag is of er toch een mogelijkheid is om ons bij te kunnen staan door, een subsidie te verstrekken, aandacht in de gemeenteraad hiervoor te geven of aandacht in uw krant of op sociale media?

Wij willen zo graag verder om mensen te helpen en bij te staan, maar op deze manier gaat het niet lukken…

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, groet ik u,

Pieter de Bruijn, Voorzitter Stichting Repair Café Middelburg

 

Hierbij doen we een oproep aan alle Middelburgers, gemeente, burgers en ondernemers om eens creatief na te denken over een structurele, financiële oplossing voor Stichting RepairCafé Middelburg.

Reacties mogen naar ons, info@middelburgers.nl of naar info@repaircafemiddelburg.nl