29 oktober 2021, 09:32

Start pilot Welzijn op Recept

Twee huisartsenpraktijken, Welzijn Middelburg en de gemeente zijn 25 oktober gestart met de pilot Welzijn op Recept. Dit is voor Middelburg een nieuwe aanpak voor patiënten met geestelijke en maatschappelijke klachten, die mogelijk iets anders nodig hebben dan een medische behandeling.

 

De medische wereld en het sociaal domein werken in deze pilot nauw samen om gezondheid en welzijn van mensen op langere termijn te verbeteren.

Daarmee voorkomen ze dat mensen met dezelfde klachten steeds naar de huisartsen komen.

 

Niet altijd een pilletje

 

Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende problemen een rol, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een partner, het verlies van werk of eenzaamheid. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts of de praktijkondersteuner huisarts (POH) deze patiënten door naar een welzijnscoach van Welzijn Middelburg. De welzijnscoach gaat in gesprek met de patiënt en samen zoeken ze naar mogelijkheden die iemands situatie kunnen verbeteren.

 

Door Welzijn op Recept doen mensen weer mee

 

Een uitkomst van een gesprek met de welzijnscoach kan zijn dat iemand een sociaal netwerk zoekt of graag een activiteit wil bezoeken. Of bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het op orde brengen van financiën. De welzijnscoach brengt iemand dan in contact met een geschikte ‘activiteit’. Als iemand de eerste stap niet durft te zetten, gaat de welzijnscoach of een vrijwilliger mee om de drempel te verlagen.

Inwoners worden zo meer betrokken bij hun wijk en sommigen worden zelfs vrijwilliger.

 

Nieuwe aanpak in Middelburg

 

Middelburg heeft preventie hoog in het vaandel staan. Zo ook de verbinding van het medisch en het sociale domein. Een belangrijke schakel hierin is de welzijnscoach. Dit is een nieuwe functie binnen Welzijn Middelburg, gefinancierd door de gemeente. Het starten met de pilot Welzijn op Recept is één van de investeringen om de verbinding tussen beide domeinen te stimuleren in het voordeel van de gezondheid en het welzijn van de burger.

 

Welzijn op Recept is een nieuwe aanpak in Middelburg. Dit concept bestaat al langere tijd en is gestart in Nieuwegein. In Middelburg zijn PeriScaldes, de huisartsenpraktijken De Dolfijn (huisarts mw. C.

Greeven) en Roozenburglaan-Middelburg (huisarts mw. K. Adams) betrokken bij de pilot. Alle deelnemende partijen zijn enthousiast om na heel wat voorwerk nu daadwerkelijk aan de slag te gaan.