Start onderzoeken rondom Trekdijk

Vrijdag 24 april wordt in opdracht van de gemeente Middelburg gestart met onderzoeken in het gebied Trekdijk.

Het gaat om onderzoeken die geen onomkeerbare schade aan het gebied toebrengen. Het landschap wordt na afloop weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Denk hierbij aan archeologisch onderzoek en onderzoek naar de bodemgesteldheid. Met een graafmachine worden proefsleuven gemaakt die ook weer gedempt worden als het werk klaar is. Verder wordt onder andere met een sondeerwagen grondonderzoek uitgevoerd. Tijdens het werk staan ook een schaftwagen en enkele werkbussen in de directe omgeving van de Trekdijk geparkeerd. De verwachting is dat deze onderzoeken niet meer dan een maand in beslag nemen.

In november 2019 besloot de raad dat er op de Trekdijk een bedrijventerrein komt van 14.7 hectare met een groene bufferzone van acht hectare en een zonnepark van bijna drie hectare. In maart zou de raad de bijbehorende exploitatieopzet behandelen. In een exploitatieopzet is uitgerekend wat het kost en oplevert om plannen uit te voeren.

Corona

De werkgroep Trekdijk heeft van de raad de kans gekregen om haar eerdere advies verder aan te scherpen. Door de coronacrisis is het aanleveren van die plannen vertraagd en ging de raadsvergadering eind maart niet door. Eind mei verwacht de raad de exploitatieopzet alsnog vast te stellen. Mochten de plannen van de werkgroep achteraf tot wijzigingen leiden en de raad stemt hiermee in, dan komt er een herziene exploitatieopzet.

Voorbereiding

Parallel aan de behandeling van de exploitatieopzet, heeft het college opdracht gegeven voor een aantal voorbereidende werkzaamheden. De informatie uit die onderzoeken is nodig als voorbereiding op de ontwikkeling van het terrein. Deze onderzoeken starten naar verwachting 6 mei en zijn naar verwachting voor het einde van deze maand afgerond.

Participatie

In november 2019 besloot de raad dat bij de verdere planvorming zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van participatie. Bijvoorbeeld voor het beeldkwaliteitsplan, of voor de invulling van de groene zone langs de Weizichtweg. Het college verwacht voor aankomende zomer een planning en een plan van aanpak te hebben waarin dit verder staat uitgewerkt.

Gerelateerde partners