Sport & Beweegles in Dauwendaele voor vrouwen

Vanaf donderdag 22 augustus geeft de buurtsportcoach van Welzijn Middelburg wekelijks een les sport en spel in de gymzaal aan de Roozenburglaan Dauwendaele. De lessen zijn van 13.00 tot 14.00 uur en bedoeld voor alle vrouwen uit de wijk én daarbuiten die (nog) vitaler willen worden. Vrouwen die mee willen doen, zien we graag om 13.00 uur in makkelijk zittende kleding en met sportschoenen bij de gymzaal. Deelname kost 1 euro per persoon per les.

Het idee van Sport & Beweeglessen voor vrouwen is afgelopen jaar gegroeid op verzoek van een tweetal wijkbewoonsters. Zij gaven aan behoefte te hebben aan meer sociale (Nederlandse) contacten om makkelijker mee te doen in de maatschappij. In samenspraak met de buurtcoach van Welzijn Middelburg hebben er afgelopen juni twee succesvolle proeflessen plaatsgevonden. Aan de lessen namen zowel allochtoon als autochtoon deel en ontstond een waardevolle ontmoeting tussen de verschillende culturen.

Mede dankzij de ondersteuning van het platform Wijdoenmee.nu start na de zomervakantie een reeks beweeglessen voor met name vrouwen die weinig Nederlandse en sociale contacten in de maatschappij en/of behoefte hebben aan vitaliteit. De buurtsportcoach werkt samen met de vrouwen aan conditie en kracht, het bevorderen van zelfredzaamheid en het bouwen aan zelfvertrouwen. Het plezier staat voorop!
Naast de beweeglessen op donderdag, worden de vrouwen uitgenodigd elkaar op dinsdagen vanaf 27 augustus te ontmoeten in het Pennywafelhuis in de Meanderflat. Onder het genot van een kopje koffie of creatieve activiteiten inventariseert de buurtcoach samen met de begeleiders van het Pennywafelhuis de behoeftes en ideeën uit de doelgroep. De ideeën worden daarna in samenwerking met de dames omgezet in activiteiten.
Voor meer informatie over de activiteiten kun je contact opnemen met buurtcoach Marjan Ouwerkerk via m.ouwerkerk@welzijnmiddelburg.nl.