Sociale handafdruk

Hoe sociaal is Middelburg?

Een belangrijk onderdeel van het burgerplatform Middelburgers is de Sociale Handafdruk. Kortom, hoe sociaal is Middelburg nu eigenlijk?

Aan de hand van 8 criteria kunt u aangeven hoe sociaal uw initiatief, bedrijf, instelling, activiteit of evenement is. Het vergt een kleine analyse over wat u nu eigenlijk doet en of u misschien zelf nog kunt verbeteren. U kunt een waarde geven van 0 tot 5 aan elk van de 8 criteria.

Het vergt wel een kritische blik op je eigen intitiatief, instelling of bedrijf. Je kunt je richten op 1 of meerdere onderdelen, maar misschien heb je het gevoel dat het beter kan.  De maximale score van 5 is dan niet helemaal terecht. Ook kan 1 onderdeel leiden dat andere onderdelen van de sociale handafdruk belangrijk worden.

De 8 criteria:

Levensonderhoud: Denk hierbij aan de gratis verstrekking van voedsel en kleding. In Middelburg zijn de Kleding- en Voedselbank de bekende initiatieven. Maar ook Little Free Pantry in Dauwendaele is zo’n prachtig initiatief.

Ontwikkeling: Persoonlijke ontwikkeling is een breed begrip. Dit kan gaan om het bijwonen van netwerkinitiatieven om weer aan een baan te komen, sollicitatietrainingen, taalcursussen maar ook initiatieven op het gebied van gezondheid. Middelburg Beweegt, De Vitale Revolutie in Dauwendaele zijn voorbeelden van initiatieven die de ontwikkeling van burgers kan bevorderen.

Samenwerken / Participatie: De Groen- en verkeerswerkgroepen in Middelburg zijn een schoolvoorbeeld van Samenwerken en Participatie. Samen met gemeente, burgers en vrijwilligers worden deze thema’s in buurten en wijken aangepakt. Maar denk ook aan bewonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen. Deelname aan werkgroepen, wijk- en dorpsteams.

Slim gebruik / Duurzaamheid: Met de klimaat- en energietransitie aanstaande vindt er een stijging plaats van allerlei initiatieven op dit gebied. Het Repair Cafe Middelburg is zo’n prachtig burgerinitiatief om uw oude apparatuur niet zomaar weg te gooien, maar nog eens aan een onderzoek of reparatie te onderwerpen door deskundige vrijwilligers.

Sociale cohesie: Iedereen is het er over eens dat sociale cohesie, of sociale betrokkenheid, een belangrijke eigenschap is voor de leefbaarheid binnen een buurt of wijk, de verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen. Sociale participatie (deelnemen aan de samenleving/gedrag), gedeelde opvattingen (normen en waarden) en identificatie/verbondenheid met een gemeenschap (beleving). Sociale cohesie richt zich op verschillende schaalniveaus. Bijvoorbeeld binnen het gezin of de familie, maar ook in buurten, verenigingen of zelfs hele samenlevingen.

Gezondheid: Alle initiatieven die zich bezighouden met het bevorderen van de gezondheid, direct of indirect. Van bewegingsgroepen, sportverenigingen, gezond eten en voedselverstrekking.

Vrijetijdsbesteding: Wandelgroepen, sportverenigingen, maar ook  het doen van vrijwilligerswerk valt onder deze

Zelfredzaamheid:


Scores:

1 = Geen activiteiten

2 = Minimale activiteiten

3 = Bijkomende activiteit bij doelstelling

4 = Doelstelling, maar verbetering mogelijk

5 = Doelstelling