SchuldHulpMaatje Middelburg: Samen lukt ‘t

Onlangs zagen we in de pers het verontrustende bericht dat 1 op de 5 huishoudens in Nederland kampt met dreigende financiële problemen. Nog een goede reden om aandacht te geven aan een belangrijk initiatief in Zeeland: SchuldHulpMaatje Middelburg.

Samen lukt ’t, dat is waarin de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje in geloven. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.

We spraken onlangs met Sari van Dixhoorn en Harry Anders van SchuldHulpMaatje Middelburg over dit initiatief dat in 2016 opgericht is vanuit 5 Middelburgse kerken en volledig steunt op goed getrainde vrijwilligers.

Sari van Dixhoorn: “Dat we vanuit de kerk zijn gestart wil niet zeggen dat we er alleen maar voor die kerkgemeenschap zijn. We zijn er voor iedereen en we kijken niet naar geloof. Dit is belangrijk om te vermelden omdat veel mensen denken dat we naast de hulp ook de mensen proberen te bekeren. Dit is natuurlijk niet het geval.”

Vroegsignalering en preventie

Harry Anders: “Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Onze maatjes bieden begeleiding en ondersteuning,  maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is,  leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.”

De hulp van SchuldHulpMaatje is een goede aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.  SchuldHulpMaatje helpt met name in de preventiefase en in de nazorgfase waarbij de maatjes praktische hulp kunnen bieden. In de schuldhulpfase ligt de daadwerkelijke hulpverlening bij de professionele schuldhulpverleners en is de voornaamste taak van het maatje om te motiveren en te ondersteunen.

Bij SchulHulpMaatje Middelburg zijn op dit moment 12 maatjes actief. Voordat je aan de slag kan als vrijwilliger/maatje volg je een driedaagse ‘SchuldHulpMaatjetraining’. Ook volgt een maatje jaarlijks een digitaal bijscholingsprogramma. Je weet dus goed waar je mee bezig bent. Daarnaast maak je deel uit van een plaatselijk maatjesteam en krijg je begeleiding van de plaatselijke coördinator.

Harry Anders: “Schulden hebben een enorme impact. Als vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje kun je het verschil maken in iemands leven die het daardoor niet meer ziet zitten. Je geeft iemand weer hoop dat het goed kan komen. Dat lucht op en maakt dat iemand weer beter na kan denken. Hoe je dat doet? Je brengt overzicht in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Daarna maak je samen een plan voor een oplossing. Maar zeker zo belangrijk is dat je er voor iemand wilt zijn. Persoonlijke aandacht en luisteren naar iemands sores, dat alleen al betekent heel veel.”

Via SchulHulpMaatje lopen er 2 projecten:

  • Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening.
  • MoneyFit.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen.

Heb je hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft?

Contactgegevens:
Coördinator(en): H.F.J. Anders (Harry)
E-mail: shmmiddelburg@gmail.com
Telefoon: voor hulpvragen: 06 44884927 ; bestuur: 0118-636462