Resultaten integrale mobiliteitscontrole Vlissingen, Veere en Middelburg

Bij een grootschalige integrale verkeerscontrole in de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg zijn woensdag 30 oktober tussen 13.30 uur en 20.00 uur 34 bekeuringen door de politie uitgeschreven. De bekeuringen werden onder meer uitgeschreven voor het niet tonen van een rijbewijs, het rijden in een onverzekerd voertuig, rijden tegen de rijrichting in, rijden zonder gordel en bellen tijdens het rijden.

Er werden op verschillende locaties op Walcheren voertuigen gescand met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) camera’s. Als er aanleiding toe was, verwezen motorrijders van de politie de voertuigen naar het parkeerterrein aan de Sportweg in Vlissingen, waar ze uitgebreid werden gecontroleerd. Bij 145 voertuigen was iets justitieel, strafrechtelijk of fiscaal niet in orde.

Bij de Belastingdienst is een bedrag van € 4.335,- direct per pin voldaan. De Belastingdienst heeft daarnaast op 19 voertuigen beslag gelegd, waarvan er 9 werden weggesleept, omdat de belastingschuld niet direct kon worden betaald. De overige 10 voertuigen mochten doorrijden, maar de eigenaren moeten binnen 4 weken hun belastingschuld betalen. Doen ze dit niet, dan wordt het voertuig alsnog in beslag genomen en verkocht.

Verder hebben 7 eigenaren van een voertuig een naheffing van € 1.500,- gekregen vanwege het oneigenlijk gebruik van een buitenlands kenteken. In totaal betrof dit dus € 10.500,- Ook heeft een eigenaar van een voertuig een boete van € 850,- van de Belastingdienst ontvangen vanwege oneigenlijk gebruik van een handelaarskenteken.

De politie inde voor bijna € 1.500,- aan openstaande boetes. Ook kregen 6 bestuurders een rijverbod vanwege het rijden onder invloed van drugs. Tevens werd door de politie een voertuig waarbij  oneigenlijk gebruik werd gemaakt van een handelaarskenteken, in beslag genomen. Het was namelijk niet de eerste keer dat dit werd geconstateerd. Ook werd het rijbewijs van een bestuurder in beslag genomen omdat er grote twijfels bestonden over de rijvaardigheid van de betreffende bestuurder. Tot slot controleerde de politie 16 brommers/scooters. 6 hiervan kregen vanwege de te hoge snelheid een zogeheten WOK (Wacht Op Keuren) melding. Dit houdt in dat het voertuig niet aan de wettelijk eisen voldoet en herkeurd moet worden. Er mag in de periode tot herkeuring niet worden gereden op de brommer/scooter.

Orionis Walcheren gaat bij 6 personen nader onderzoeken of zij recht hebben op de uitkering die zij ontvangen. De deurwaarders van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland inden voor bijna € 8.000,- aan openstaande gemeentelijke heffingen en legden beslag op 2 voertuigen.

Tot slot leverde de controle veel informatie op die door de deelnemende partijen kan worden gebruikt in lopende onderzoeken.

Doel van de controle

Eén van de doelen van deze controle was het zichtbaar aanpakken van fraude en misstanden en daardoor het vergroten van de nalevingsbereidheid onder inwoners en bezoekers van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.

Deze controle vond ook plaats in het kader van de geïntensiveerde aanpak van ondermijning. Het is een taak van de overheid, om een erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld onverklaarbaar vermogen of witwassen, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hier iets aan te doen. Achter de schermen wordt hier dan ook hard aan gewerkt, door alle overheidspartners samen. Meestal is dat vrij onzichtbaar, behalve op dagen dat er integrale controles worden uitgevoerd. Hierdoor wordt ondermijnende criminaliteit teruggedrongen en verstoord.

Gerelateerde partners