12 november 2019, 14:28

Proeven afvalinzameling stoppen

De proeven met afvalinzameling Arnemuiden-Noord en Stromenwijk, ’t Zand en Rittenburg stoppen per 1 januari.

In de wijk Arnemuiden-Noord en Stromenwijk, ’t Zand en Rittenburg lopen proeven met een andere manier van afvalinzameling. Beide proeven hebben inzicht gegeven in de mogelijkheden van afvalscheiding. Helaas gaven ze onvoldoende resultaat om de gestelde doelen te halen. Er zijn grote stappen te zetten. De proeven stoppen per 1 januari.

Afvalproef Arnemuiden-Noord

In Arnemuiden-Noord hebben inwoners een extra rolcontainer voor plastic verpakkingen, drink- en zuivelpakken. Deze rolcontainers worden na de laatste leging op 18 december ingenomen. Dit afval mag vanaf dan in de ondergrondse container. De rolcontainer voor restafval wordt vanaf 1 januari 1 keer per 2 weken geleegd. Inwoners ontvangen hierover een brief.

Afvalproef Stromenwijk, ’t Zand en Rittenburg

Inwoners van Stromenwijk, ’t Zand en Rittenburg brengen nu restafval naar de ondergrondse container en doen plastic verpakkingen, drink- en zuivelpakken in de rolcontainer. De rolcontainer is vanaf 1 januari weer voor restafval. Plastic verpakkingen, drink- en zuivelpakken gaan dan in de ondergrondse container. Ook hier ontvangen de inwoners een brief.

Gerelateerde partners