Privacybeleid

Wij hebben met veel aandacht dit privacystatement voor je opgesteld zodat voor jou duidelijk is wat er met je persoonsgegevens gebeurt als je onze website www.middelburgers.nl ofbezoekt.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?

Middelburgers.nl / Stichting Welzijn Middelburg
Adres: Kousteensedijk 7
Postcode en woonplaats: 4331 JE Middelburg
Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 22057489 .
Wil je contact opnemen met Middelburgers.nl? Dat kan door te mailen naar info@middelburgers.nl.

Wie ben jij (wie is de betrokkene)?

We hopen dat je dit privacystatement leest omdat je onze website gebruikt (www.middelburgers.nl). Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacystatement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?

We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.

Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als je meerdere acties tegelijk doet, bijvoorbeeld gebruik maken van de Website of/en een profiel aanmaakt, dan verzamelen wij dus alle bij die acties genoemde gegevens.

Zo kan er bij ons in de database een compleet partner-profiel van jou ontstaan. Je kan er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen op de website waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (bijvoorbeeld je telefoon of tablet) kun je zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

Bij gebruik van de Website

 • Je IP-adres
 • De instellingen van je browser
 • Het aantal keer dat je de website bezoekt
 • De pagina’s en onderwerpen van de website die je bezoekt en hoe lang je deze bekijkt
 • Velden die je invult of zoekwoorden die je ingeeft

Als je een partner-profiel aanmaakt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wel of geen nieuwsbrieven ontvangen
 • De onverplichte gegevens die je invult

Als je een melding op feedback geeft via het formulier:

 • Naam
 • E-mailadres

Bij het kiezen voor- en ontvangen van de nieuwsbrief:

 • E-mailadres
 • De onderwerpen waarop je doorklikt
 • Hoe lang je bepaalde onderwerpen leest

Als je ons mailt, belt of schrijft:

 • De gegevens die je aan ons geeft

Wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?

We verzamelen je persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

1. Verschillende functies op de website maken dat het nodig is om gegevens te bewaren. Denk aan het opslaan van favorieten, en het uitvoeren van bepaalde zoekopdrachten

2. Analyses uit te voeren op het gebruik van de website om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen binnen de wijken van Middelburg. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook je persoonsgegevens. Dit doen we via cookies. Hiervoor heb je je toestemming geven. Je kan dit wijzigen via de instellingen in je browser of op je mobiele toestel. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina’s die je bekijkt en de tags die hierbij horen, velden die je invult in bijvoorbeeld de experience builder of wanneer je een hotel zoekt en zoektermen waar je op zoekt. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat je leuk vindt of zoekt, en in analyses op hoger niveau die we periodiek maken.

Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van de betrokkene)?

Dit privacystatement gaat nog steeds over jouw gegevens. Jij hebt daarom zelf invloed op wat wij met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Dit betekent dat je ons kan vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van je verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier een antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij je toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. Je hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kan je vragen of wij je gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan jou of een andere partij geven. Bijvoorbeeld omdat je je profiel wilt meenemen. We zullen dit verzoek serieus behandelen.  We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Je kan ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht je het het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?

Ja, we delen je gegevens. We bieden je de website aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze mooie diensten doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie.

Het is ook mogelijk dat we voor marketingactiviteiten of voor de bezorging van je aankoop een andere partij inschakelen die daarvoor je gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een drukkerij, emailverwerkingsbedrijf of een postbezorgingsbedrijf. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.

Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Zijn je gegevens veilig bij ons (beveiliging)?

We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat tijdens het gebruik van het gehele platform en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij jou gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?

Zo lang als jij de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Als je je profiel en andere gegevens wilt verwijderen kun je een verwijderverzoek toesturen. Onze contactgegevens vind je elders op deze pagina.

Wijzigingen van dit privacystatement

Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacystatement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacystatement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacystatement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

Middelburgers.nl, oktober 2019, versie 1.01