Zeeuwse Milieu Federatie

Wij werken voor: Heel Middelburg

De ZMf (officieel genaamd Vereniging Zeeuwse Milieufederatie) werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland. Dit doen wij als een vereniging met lidorganisaties en individuele leden.

Ook is de ZMf onderdeel van een brede natuur- en milieubeweging in Nederland. Zo maken we onderdeel uit van het landelijke netwerk van natuur- en milieufederaties en werken we regelmatig samen met andere provincies. Bij dit landelijke netwerk zijn totaal zo’n duizend vrijwilligersorganisaties aangesloten.

Huisstijl
De ZMf heeft sinds januari 2010 een nieuwe huisstijl. Onze huisstijl straalt uit wie we als ZMf zijn en waar we voor staan. De ‘rondjes’ zijn afgeleid van de zaden en sporen in de natuur. Het staat voor de oorsprong en de kwetsbaarheid van de natuur. Maar het wil ook zeggen dat elk onderdeel, hoe klein ook, uniek is en bestaansrecht heeft. Dat ideeën welkom zijn bij de ZMf en groeikansen krijgen. De ZMf wil een open, bewegende, dynamische organisatie zijn, waarbij iedere lidorganisatie en ieder lid van belang is. Alle delen vormen één geheel.

Gedragscode en vragen- en klachtenprocedure
De ZMf is een overlegvoerende organisatie waar een open en oprechte organisatiecultuur heerst. De ZMf bevindt zich in een dynamisch krachtenveld. Binnen dat krachtenveld hebben wij regelmatig overleg met allerlei partijen, voeren wij discussies en ontvangen en leveren wij kritiek. Op wat voor manier we ook communiceren, de voorwaarde is altijd hetzelfde: ‘Communiceren doen we op basis van respect’.

ZMf past de Richtlijn 650 voor Kosten Beheer & Administratie van VFI-brancheorganisatie van goede doelen toe op haar jaarverslaggeving.

Vragen zijn altijd welkom bij de ZMf. Ook met klachten kunt u bij ons terecht. Bij voorkeur vragen we u uw vraag of klacht per e-mail aan ons te melden. Wij sturen u dan een ontvangstbevestiging en zullen zo snel als mogelijk met een antwoord bij u terug komen. Het kan zijn dat we geen antwoord op uw vraag hebben dan zullen we proberen u in contact te brengen met iemand of een organisatie die u wel verder kan helpen. Het maximale termijn voor beantwoording is twee weken, wij doen echter ons uiterste best uw vraag of klacht binnen een aantal werkdagen af te handelen. Indien u meer informatie wilt over onze vragen- en klachtenprocedure, de procedure is opvraagbaar bij het secretariaat van de ZMf (info@zmf.nl of 0118 654180).

Werken bij de ZMf
Werken voor de ZMf betekent werken aan je eigen leefomgeving. Je werk is veelzijdig, geen dag is hetzelfde maar altijd werk je aan een mooi en duurzaam Zeeland. Werken voor de ZMf betekent ook werken in een kleine dynamische organisatie waar jij als persoon voorop staat. Je werk is elke dag weer een uitdaging, je werkt zeer zelfstandig en resultaatgericht en er is voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Flexibele werktijden behoren tot de mogelijkheden en natuurlijk bieden wij goede arbeidsvoorwaarden. De ZMf volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (dit geldt ook ten aanzien van salarisschalen en beloningsbeleid).

Vrijwilligersbeleid
De ZMf werkt met een professioneel bureau en met deskundige medewerkers. Steeds vaker proberen we om betrokken vrijwilligers te betrekken bij ons werk. Dat gebeurt door specifieke deskundigheid van vrijwilligers in te zetten bij projecten of voor vergunningen en bedrijfsprocessen, door een team van vrijwilligers in te zetten voor de realisatie van ons blad Wantij en door een groep vrijwilligers te betrekken bij planologische onderwerpen.

Inmiddels hebben we eens steeds vastere structuur waarin onze vrijwilligers functioneren. Er is een werkgroep Bedrijven waarin een aantal vrijwilligers regelmatig bijeenkomt om actuele ontwikkelingen rondom de grote bedrijven in Zeeland te bespreken. De deskundigheid van onze vrijwilligers is van grote toegevoegde waarde in het werk van de ZMf. Hetzelfde geldt voor de werkgroep Energie. Zij hebben een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van bijvoorbeeld de visie op de toekomst van DELTA, de ombouw van de biomassacentrale en natuurlijk volgen zij de ontwikkelingen op het gebied van kernenergie op de voet. Ook meedenken?

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Zeeuwse Milieu Federatie
Adres: Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Facebook
Twitter