Zeeuwsch Vélocipède Genootschap

Wij werken voor: Heel Middelburg

Oud en modern!?
De tijd van ganzenveer, trekschuit en postkoets hebben wij achter ons gelaten en wij bestaan thans bij de gratie van het wereldwijde web, e-mail, WhatsApp en Strava.
Wij zijn een toerclub van wielerliefhebbers (m/v!), zonder officieel verenigingsverband, die het veel prettiger vinden om met een aantal gelijkgezinden te rijden dan moederziel alleen.

Hoe het werkt?
Als iemand zin heeft in een rit, stuurt hij/zij een WhatsApp-berichtje naar de anderen in de groep, met een voorstel voor de dag en het tijdstip en de plaats van vertrek. Wie tijd en zin heeft om mee te gaan reageert, wie niet meegaat hoeft niks van zich te laten horen.
De ene week zijn er maar één of twee ritten, een andere week wel vier of vijf, al naar gelang agenda’s en weersverwachting ruimte bieden. Vaak wordt afhankelijk van de opkomst en de samenstelling van de groep pas op het moment van vertrek overlegt hoe lang de rit gaat worden (doorgaans een kilometer of 60 à 80), andere keren (zeker bij langere ritten) geeft de oproep(st)er al direct aan welke ritlengte of welk doel men voor ogen heeft. En moet een deelnemer of deelneemster op een bepaald tijdstip thuis zijn dan kan de route zó worden aangepast dat de anderen daarna nog een extra lusje kunnen rijden.
Voorts wordt de app gebruikt om medestanders te zoeken als men wil deelnemen aan door andere toerclubs georganiseerde toertochten en klassiekers in binnen- en buitenland.

Algemene informatie
Locatie adres
Zeeuwsch Vélocipède Genootschap
Adres: President Kennedylaan 9
4334 EE Middelburg