Wijkgemeente De Ontmoeting

Wij werken voor: Heel Middelburg

Wijkgemeente De Ontmoeting is een gemeente, die naast de zondagse samenkomsten diverse activiteiten kent op het gebied van gemeentewerk, jeugdwerk, pastoraat, diaconaat en zending- en evangelisatiewerk. De Bijbel, Gods Woord, staat hierin altijd centraal. Wij geloven in God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en in de Heilige Geest. Wekelijks komen we op zondag samen om God en elkaar te ontmoeten in de kerkdiensten. We vinden het belangrijk om samen te zoeken naar wat God van ons vraagt in ons leven. Dit doen we door samen te bidden, de Bijbel te lezen (en uit te leggen) en te zingen. Daarnaast zijn het belijden van het geloof, de lezing van de wet en bidden voor gemeenteleden of een specifiek onderwerp belangrijke elementen uit de zondagse erediensten.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Wijkgemeente De Ontmoeting
Adres: Oosterscheldestraat 1
4330 AB Middelburg
t Zand - Stromenwijk - Rittenburg

Postbus 96,  Middelburg,
tel. (0118) 625009 / (0118) 629880

Facebook