SVRZ ‘t Gasthuis, centrum voor zorg en revalidatie

Wij werken voor: Heel Middelburg

De dagbehandeling is in SVRZ ’t Gasthuis, centrum voor zorg en revalidatie in Middelburg. Hier biedt SVRZ revalidatie en een zinvolle dagbesteding aan mensen met een lichamelijke beperking die nog thuis wonen.

Dagbehandeling is erop gericht om het zelfstandig functioneren van cliënten te ondersteunen en te bevorderen. Daarbij hoort ook het ondersteunen en het ontlasten van de mantelzorger. Dagbehandeling is er ook voor mensen die voor korte of langere periode revalidatie nodig hebben bij herstel na ziekte, een ongeval, een ziekenhuisopname of na een opname in ´t Gasthuis op Bolwerk of Watertoren.

De dagbehandeling is op de eerste verdieping in ’t Gasthuis. Dagelijks bezoeken zo’n twaalf tot vijftien cliënten deze dagbehandeling. Bezoekers worden gehaald en gebracht en eten gezamenlijk in de gezellige ontmoetingsruimte of het restaurant. De dagbehandeling is deels gericht op geriatrische revalidatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de oefenruimtes op dezelfde verdieping.

 

SVRZ zorgt in Zeeland
SVRZ (Stichting Voor Regionale Zorgverlening) verleent in Zeeland zorg aan kwetsbare ouderen, die als gevolg van lichamelijke klachten of geheugenproblemen, voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben.

Wat beweegt ons?
We zijn allemaal uniek. Ons verleden, onze ervaringen, wensen en dromen maken ons tot wie we zijn. Ouder worden staat helaas vaak gelijk aan een afnemend vermogen om het leven in te vullen zoals we zouden willen. Niemand wil afhankelijk worden. Maar als dat dan toch gebeurt, vinden wij het bij SVRZ belangrijk dat u zoveel mogelijk uw eigen leven kunt blijven leiden. Want u bent misschien wel afhankelijk geworden van onze zorg, maar u bent geen ander mens geworden. Alles wat voor u van waarde was, is dat nog steeds.

Bij SVRZ willen we daarom weten wie u bent en wat u belangrijk vindt. Wat u graag doet en ook wat u liever niet hebt. Hoe wilt u dat uw dag eruit ziet? Wat kunt u zelf nog doen en waar kunt u ondersteuning bij gebruiken?

We zorgen ervoor dat u in contact kunt blijven met de mensen die voor u belangrijk zijn. En dat zij hun rol in uw leven kunnen blijven vervullen. Dat doen we omdat we geloven dat ieder mens, ongeacht leeftijd of handicap, baat heeft bij verbinding met andere mensen. Het liefst uit hun eigen buurt en levenssfeer. Het mooiste is als de bestaande banden en de activiteiten in het leven van de mens enigszins door kunnen gaan. Zelfs wanneer ouderdom, ziekte of handicaps dat veel moeilijker maken. Meedoen en erbij horen! Dat is belangrijk voor elk mens.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
SVRZ ‘t Gasthuis, centrum voor zorg en revalidatie
Adres: Noordpoortplein 2
4331 RN Middelburg