Stichting Voedselbank Walcheren

Wij werken voor: Heel Middelburg

Zeker 160 Nederlandse voedselbanken en acht distributiecentra strijden samen voor een vermindering van (verborgen) armoede. Dit doen ze door levensmiddelen in te zamelen bij producenten en distributeurs en deze te verdelen onder particuliere gezinnen en organisaties. Zo gaan de voedselbanken ook verspilling van levensmiddelen tegen, dringen ze het sociaal isolement terug van personen met een laag inkomen en stimuleren ze deelname van vrijwilligers. Dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de samenleving! Een van die voedselbanken zijn wij: Voedselbank Walcheren.

Locatie op de kaart
Sociale Handafdruk
Algemene informatie
Locatie adres
Stichting Voedselbank Walcheren
Adres: Kleverskerseweg 57
4338 PM Middelburg
Facebook