Stichting Present Walcheren

Wij werken voor: Heel Middelburg

Stichting Present Walcheren is een stichting die de schakel wil zijn tussen mensen die een ander willen helpen en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present Walcheren brengt mensen, die zich willen inzetten, in contact met degenen die hulp nodig hebben, en die door maatschappelijke organisaties zijn aangemeld. Present Walcheren wil vanuit een christelijke basis op Walcheren een beweging op gang brengen waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om elkaar te helpen. Wij weten dat veel mensen bereid zijn om zich onbetaald voor anderen en onze samenleving in te zetten. Voor sommige mensen is de stap om daadwerkelijk in actie komen vaak nog te groot of ze willen niet in hun eentje iets gaan doen. Present Walcheren zorgt dat er een groep vrijwilligers wordt samengesteld die gezamenlijk een project/klus aangaan. Present Walcheren zoekt een passend project bij hun kwaliteiten. Echt iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging, man of vrouw, jong of oud, is welkom om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan. Samen kunnen we iets van onze tijd geven. Je kunt je opgeven als gezin, familie, als groep (collega’s, buren, vrienden, klasgenoten etc.) of als individu.

Locatie op de kaart
Sociale Handafdruk
Algemene informatie
Locatie adres
Stichting Present Walcheren
Adres: Haymanstraat 18
4335 CV Middelburg
Facebook