Stichting Lentekind

Wij werken voor: Heel Middelburg


Stichting Lentekind is een orthopedagogisch dagcentrum in Zeeland voor:

kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar met een verstandelijke beperking/ontwikkelingsachterstand
kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar.
Daarnaast biedt Stichting Lentekind twee keer per maand een logeerweekend aan voor:

kinderen en jongvolwassenen met een ernstige meervoudige beperking van 0 tot ongeveer 25 jaar.
Lentekind hanteert in haar visie vier belangrijke uitgangspunten:

ieder kind, ongeacht de mate van de beperking, heeft behoefte aan ontwikkeling;
beweging en ontwikkeling gaan hand in hand;
contact, spel en plezier zijn belangrijke voorwaarden voor ontwikkeling;
contacten met leeftijdsgenoten zonder beperking dragen bij aan de ontwikkeling.
De naam Lentekind verwijst naar het seizoen de lente. Het seizoen waarin groei en bloei centraal staan.

Binnen Lentekind willen we dat alle kinderen en jongvolwassenen kunnen groeien en ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Op onze website leest u hoe wij onze visie in de praktijk verwezenlijken.

Stichting Lentekind is een groeiende organisatie en probeert waar mogelijk haar aanbod af te stemmen op de vraag van de ouders en kind. Natuurlijk bent u van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen, wij staan u graag te woord!

Stichting Lentekind is een WLZ-erkende organisatie. Met een CIZ-indicatie kunt u uw kind plaatsen. Stichting Lentekind biedt ook dagbehandeling vanuit de jeugdwet.

Lentekind beschikt over het HKZ kwaliteitskeurmerk (www.hkz.nl)

Lentekind vindt de mening van de ouders erg belangrijk. Daarom houdt Lentekind een keer in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder de ouders en gebruikt de resultaten om verbeteringen door te voeren. Daarnaast maken een aantal ouders deel uit van de cliëntenraad. De cliëntenraad overlegt periodiek met de directeur over onderwerpen die belangrijk zijn voor de kinderen en de organisatie. De cliëntenraad zal bij belangrijke beslissingen ook om advies worden gevraagd.

Algemene informatie
Locatie adres
Stichting Lentekind
Adres: Beneluxlaan 16
4334 GJ Middelburg
Griffioen