Sportschool Geelhoed

Wij werken voor: Heel Middelburg

Sportschool Geelhoed is in september 1962 opgericht door Wim Geelhoed. Op dit ogenblik kent sportschool Geelhoed 3 eigenaren, met ieder zijn/haar eigen bedrijf. Dit zijn Wilma Geelhoed, Leen Moerland en Tonny Mulder. Laatstgenoemde presenteert u deze site. Samenwerking is er op het gebied van activiteiten, p.r. en wedstrijd aangelegenheden. Voor de rest heeft iedere eigenaar zijn/haar eigen organisatie.

Met gezamenlijk meer dan 1500 judo/jiujitsu/aikido leden gelden wij als de grootste van Zeeland en een van de grootste binnen Nederland. Dat is iets dat niet vanzelf gaat maar waar wij natuurlijk heel erg trots op zijn.

Visie
In een maatschappij waar sociaal maatschappelijk normbesef, structuur en respect voor de medemens steeds minder duidelijk aanwezig is, achten wij de sociaal maatschappelijke ontwikkeling enerzijds en het mentaal en fysiek weerbaar maken anderzijds van groot belang.

In een maatschappij die steeds hogere eisen aan de mensen stelt, waar competitie een woord met een nare bijsmaak is en waar stress en vereenzaming op de loer ligt dient men een uitlaatklep te hebben die het evenwicht hersteld. Daar waar plezier in bewegen en bewegen met anderen de zinnen verzet, winnen en verliezen acceptabel word en waar het lichaam actief de algehele conditie op peil houdt, daar kunnen de batterijen weer opgeladen worden. Op deze manier is men in staat op meerdere vlakken betere prestaties te leveren.

Doel
Ons doel is om alle deelneem(st)ers jong en oud, meer of minder motorisch sterk, keer op keer de succesbeleving laten ervaren van iets niet kunnen tot iets wel kunnen. Dit willen we bereiken door het aanbieden van oefeningen die aansluiten op het eigen niveau.

Wij streven naar het aanbieden van een zo breed mogelijk scala aan bewegingsvormen waardoor de motorische ontwikkeling van alle deelnemers zo maximaal mogelijk is. Niet alle bewegingsvormen herkend u direct als het judo of jiu jitsu vanuit de media.

Door het aanbieden van de vele vormen van bewegen en het benutten van eenieders mogelijkheden en de bijbehorende succeservaring wordt het vertrouwen op eigen kunnen en het gevoel van eigenwaarde versterkt. Dit is een basis ingrediënt voor de mentale en fysieke weerbaarheid.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Sportschool Geelhoed
Adres: Klompenpad 1
4339 PR Nieuw en Sint Joosland
Nieuw en Sint Joosland
Facebook