Sociale Cliëntenraad Walcheren

Wij werken voor: Heel Middelburg

De Sociale Cliëntenraad Walcheren (SCW) komt op voor de belangen van cliënten van Orionis Walcheren. De SCW komt op voor de belangen van álle minima op Walcheren. De SCW is onafhankelijk en biedt hulp, informatie en advies. De SCW helpt ook bij praktische zaken. Denk daarbij aan; het aanvragen van een uitkering, het aanvragen van minimaregelingen, het aanvragen van bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, het aanvragen van kwijtschelding Sabewa, hulp bij het lezen van brieven, hulp bij het indienen van bezwaar en klachten, op weg helpen naar een andere organisatie, enzovoort. Heb je een ervaring met Orionis die je wilt delen met de SCW? Heb je klachten over of problemen met Orionis ? Heb je vragen of opmerkingen over het armoedebeleid in je gemeente? Neem dan contact op met de SCW. De SCW behandelt alle signalen vertrouwelijk. De SCW en overlegt met en adviseert aan; Orionis en de Walcherse gemeenteraden en colleges over; Werk & Inkomen, Participatiewet, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening én de dienstverlening. Wat kan anders en wat moet beter. Heb jij daar ideeën over? Meld ze bij de SCW. Samen sta je sterker. De Sociale Cliëntenraad Walcheren houdt wekelijks (inloop)spreekuren in Middelburg en Vlissingen. Bezoek onze website voor de tijden en de locaties. De SCW heeft geen ander belang dan jouw belang, de SCW is er voor jou!

Locatie op de kaart
Sociale Handafdruk
Algemene informatie
Locatie adres
Sociale Cliëntenraad Walcheren
Adres: Mercuriusweg 19
4382 NC Vlissingen