SamSamuitvaartcoaching

Wij werken voor: Heel Middelburg

Een overlijden van een dierbare mag voor nabestaanden geen schuldenlast worden

SamSam uitvaartcoaching is een stichting van vrijwilligers(uitvaartcoaches). Het doel is om problemen en schulden te beperken en het liefst te voorkomen, wanneer mensen met een overlijden te maken krijgen. De doelgroep zijn mensen met een smalle beurs, die door een overlijden in de schulden dreigen te komen of al schulden hebben. Het gaat in het laatste geval dan om verdere schulden te voorkomen.

De uitvaartcoach heeft een interne opleiding gehad. Ze is daardoor op de op de hoogte van de kosten, wet- en regelgeving rondom overlijden. Zij kent de valkuilen en kan zo nodig door verwijzen naar professionele organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Niet alleen met betrekking tot de uitvaart maar ook andere zaken die bij een overlijden spelen. Zoals nalatenschap. Zij coacht eveneens bij afhandeling van de financiële administratie en de aanvraag bijzondere bijstand. Ze maakt een snelle inschatting wat belangrijk is wel en niet te doen in de eerste 24 uur na overlijden. De uitvaartcoaches van SamSam ondersteunen elkaar hierbij.

Het speerpunt van SamSam is Samen, Anders voor Minder.

Wanneer vraagt u ondersteuning aan een uitvaartcoach

  • Wanneer u zich zorgen maakt over de kosten van de uitvaart.
    • Bv doordat u geen uitvaartverzekering/ spaargeld heeft,
    • Als u weet dat er door een overlijden financiële problemen ontstaan
  • Wanneer u wilt weten wat de regels zijn rondom overlijden
  • Wanneer u als organisatie wilt weten wat SamSam kan betekenen voor uw cliënten

Een uitvaartcoach wil u graag voorlichten aan iedereen die meer wil weten over het proces rondom overlijden. U kunt de uitvaartcoach uitnodigen om voorlichting en informatie te geven. Dit kan tijdens voorlichtingsavonden, of bij u thuis. Hier zijn géén kosten aan verbonden.

SamSam uitvaartcoaching is al 5 jaar actief in de regio Rotterdam. Angelique Duvekot zet als projectleider het in Zeeland op. Mocht u meer informatie willen, kunt u in eerste instantie contact op nemen met SamSamuitvaartcoaching in Rotterdam. Zij hebben de gegevens van Angelique Duvekot.

Algemene informatie
Facebook