Provincie Zeeland

Wij werken voor: Heel Middelburg

Onderwerpen en informatie

Actueel

Actueel

nieuwsberichten, persberichten en verkeersinformatie

Vergaderoverzicht

Vergaderoverzicht en activiteiten

vergader-stukken, besluitenlijsten en live PS-vergadering

Kaarten en cijfers

Kaarten en cijfers

kaarten, cijfers en geografisch loket

Verkeer en openbaar vervoer

Verkeer en openbaar vervoer

verkeersbeleid, openbaar vervoer, grote infrastructuurprojecten

Provinciale Staten

Provinciale Staten

vergaderingen, samenstelling, statengriffie en besluitvorming

Over de organisatie

Over de organisatie

wat doet de Provincie, organisatiemodel

Ruimte

Ruimte

woningbouw, leefbaarheid, economie, natuur, milieu, water en bodem

Natuur en landschap

Natuur en landschap

natuurgebieden, beleid, wetgeving, beleving

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

overzicht van subsidiemogelijkheden

Economie

Economie

economische agenda, arbeidsmarkt en onderwijs

Verkeersinfo en wegwerkzaamheden

Verkeersinfo en wegwerkzaamheden

informatie over wegwerkzaamheden op Zeeuwse wegen

Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten

samenstelling GS, besluitenlijsten en coalitieakkoord

Beleid en regelgeving

Beleid en regelgeving

beleidsnota’s, verordeningen en coalitieakkoord

Water

Water

waterveiligheid, zoet water, dijkversterking en waterbeleid

Publicaties en bekendmakingen

Publicaties en bekendmakingen

nieuwste publicaties, Provinciaal blad, verkeersbesluiten

Sluizen en bruggen

Sluizen en bruggen

bedieningstijden sluizen en bruggen Kanaal door Walcheren, Zeelandbrug

Over Zeeland

Over Zeeland

Zeeland als gebied, LAND IN ZEE!

Cultuur

Cultuur

cultuurbeleving, festivals, erfgoed

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

uitvoering milieutaken, bos kappen, ontheffing flora- en faunawet

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie

VVV Zeeland, evenementen, recreatie-infrastructuur, sport

Subsidieregels en -procedures

Subsidieregels en -procedures

procedures en subsidieregels, bezwaar en beroep

Energie en klimaat

Energie en klimaat

duurzaamheid, energiebeleid, windenergie

Milieu

Milieu

vergunningen, RUD Zeeland, milieubeleid

Europa

Europa

grensregio, Europese subsidies, Europese regels en wetgeving

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Provincie Zeeland
Adres: Abdij 6
4331 BK Middelburg
Facebook
Twitter