Penitentiaire Inrichting Middelburg, ZBBI De Nederhof

Wij werken voor: Heel Middelburg

De locatie Torentijd is de hoofdlocatie van Penitentiaire Inrichting (PI) Middelburg.

De locatie Torentijd bestaat uit de volgende regimes: Huis van Bewaring, gevangenis en het Politiecellencomplex.

Contactgegevens

Postadres
PI Middelburg
Postbus 8064
4330 EB MIDDELBURG
Telefoon: 088 07 22 900
E-mail: torentijd@dji.minjus.nl

Bezoekadres
Torentijdweg 1
4337 PE MIDDELBURG

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: de gedetineerde zorgt voor de aanmelding van het bezoek en het doorgeven aan zijn familie en relaties van zijn bezoekdag en tijd.
Ambtelijk bezoek is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 11.30 uur en van 13.00 – 16.30 uur. Voor ambtelijke bezoek moet een spreekruimte gereserveerd worden. Dit kan telefonisch op werkdagen van 09.30 – 12.00 uur via telefoonnummer 088 07 22 943.

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen kan voor alle gedetineerden op maandag t/m vrijdag van 08.30 – 11.30 en van 13.00 – 16.30 uur. Het invoeren van kleding en goederen kan ook voor gedetineerden met bezoekmomenten op dinsdag- of donderdagavond of zondag.
Voor de hoeveelheid & type invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde. Informatie over invoer is ook te verkrijgen op papier bij de voorportier.

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) naar bovenstaand bezoekadres worden gestuurd.

eMates (voorheen emailaprisoner)
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Geld storten

Geld overmaken aan een gedetineerde kan op rekeningnummer NL38INGB0705004163, t.n.v. Min. van Justitie en Veiligheid 207/PI Middelburg, onder vermelding van naam, voorletters en registratienummer van de gedetineerde. Het registratienummer dient de gedetineerde zelf door te geven.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:

ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele.

Deze bon kunt u sturen:

1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321.

Boete betalen

Vragen over de betaling? Het CJIB is van maandag t/m vrijdag bereikbaar: 058-21 59 555. Deze informatie staat ook op de website www.cjib.nl

Rondleidingen

Rondleidingen zijn, niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke verbinding hebben met het gevangeniswezen.
Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de vestigingsdirecteur. Vermeld bij de aanvraag het doel en de grootte van het gezelschap.

Stageplaatsen

Op diverse afdelingen van de PI Middelburg bestaat de mogelijkheid om stage te lopen. Hiervoor geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. Heb je belangstelling voor een stage, stuur een brief aan de stagecoördinator op bovenstaand adres of mail naar stage-torentijd@dji.minjus.nl. Neem voor een stage als ILO-er, contact op met je stagebegeleider van het CIOS.

De volgende stageplaatsen zijn aanwezig:

Penitentiair Inrichtingswerker
Aantal stageplaatsen: 4
Opleiding: Social Work, Opleiding SPH/SPW, Opleidingsjaar 2/3
Penitentiair Inrichtingswerker
Aantal stageplaatsen: 4
Opleiding: Social Work, Opleiding SPH, Opleidingsjaar 1
Medische Dienst
Aantal stageplaatsen: 1
Opleiding: HBO Verpleegkunde, Opleidingsjaar 4
Beveiliging
Aantal stageplaatsen: 2
Opleiding: MBO Beveiliging 2, Jaar 4
Instructeur Lichamelijke Opvoeding
Aantal stageplaatsen: 1
Opleiding: MDGO-SB, Opleiding CIOS, Opleidingsjaar

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Penitentiaire Inrichting Middelburg, ZBBI De Nederhof
Adres: Torentijdweg 1
4337 PE Middelburg