One Heart

Wij werken voor: Heel Middelburg

One Heart bestaat uit een groep mensen die het verlangen hebben om Jezus te volgen, God als hun liefdevolle Vader te leren kennen en zich te laten leiden door de Heilige Geest.
Relatie is één van de sleutelwoorden in onze gemeenschap. Een hechte relatie met God en met elkaar en samen de liefde van God aan de wereld bekend maken. Als gemeente zijn we deel van Partners in Harvest, een internationaal netwerk van kerken en bedieningen.

HUIS SAMENKOMSTEN
Wij komen regelmatig bij elkaar in huiskamers, waar we koffie drinken (of thee), samen God aanbidden, bidden voor elkaar, en van tijd tot tijd een gastspreker hebben. Dit alles in een gemoedelijke sfeer van liefde en respect voor elkaar.
Twee keer maand hebben we op zondag huisgroepen. Aanvang: 10.00 uur

2 keer per maand komen we ook op donderdagavond samen bij iemand thuis.

MISSIONS
Al vele jaren zijn wij actief betrokken bij een gemeente in Gjakove, Kosovo. Onze focus is in de eerste plaats relaties aangaan met mensen en van daaruit hen bemoedigen. Ook organiseren we meestal 1 keer per jaar een conferentie.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
One Heart
Adres: Achter het Hofplein 43
4331 SJ Middelburg

R Theune,
p/a Branderijmolengang 14, 4331 SJ Middelburg,

Facebook