Odyzee College Walcheren

Wij werken voor: Heel Middelburg

OdyZee is een REC-4 school (Regionaal Expertise Centrum cluster vier). Het is een orthopedagogische onderwijsinstelling waar met hart en expertise onderwijs wordt geboden aan leerlingen met psychosociale problematiek. De meeste leerlingen hebben een diagnose in het autistisch spectrum. Voor onze leerlingen zijn rust, voorspelbaarheid en structuur voorwaarden om tot leren te komen.

Odyssee vertalen wij als een zoektocht naar jezelf, een ontdekkingsreis naar je mogelijkheden. Odyssee staat voor ontwikkeling van – eerst en vooral – onze leerlingen en voor onze mensen en organisatie.

Passend onderwijs is volop in ontwikkeling. Onze school wil een duidelijke rol spelen in Zeeland bij het zoeken naar een passende onderwijsplek voor leerlingen.

We verzorgen het onderwijs voor leerlingen van de basisschool (SO) en voortgezet onderwijs (VSO). Blauw is de kleur in ons basisonderwijs, groen voor het voortgezet onderwijs.

Algemene informatie
Locatie adres
Odyzee College Walcheren
Adres: Ravensteijnweg 1
4337 PG Middelburg
Mortiere