Middelburgse Bedrijven Club (MBC)

Wij werken voor: Heel Middelburg
De Middelburgse Bedrijven Club (MBC) is dé belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in de Gemeente Middelburg. De MBC biedt haar leden een uitstekende dienstverlening en een interessant zakelijk netwerk.

De MBC komt voort uit een fusie tussen ondernemersvereniging Ramsburg en Arnestein. Deze krachtenbundeling van het georganiseerde bedrijfsleven zorgt voor grotere slagkracht en invloed in de regio Middelburg. Samen staan bedrijven sterker, daarom is het van belang dat er één belangenbehartiger optreedt.

 

Belangenbehartiging

De MBC behartigt de belangen van de aangesloten leden in de industrie, handel, logistieke en zakelijke dienstverlening. Doel is het beïnvloeden van het beleid en investeringen van relevante overheden (niet alleen de gemeenten en Provincie, maar ook de landelijke overheid) en andere instellingen, om een gunstig vestigingsklimaat te krijgen en waar nodig, te verbeteren.

 

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

 • bereikbaarheid, infrastructuur en vervoersbeleid;
 • ruimtelijke ordening en milieubeleid ( o.m. kwaliteit en beschikbaarheid van bedrijventerreinen);
 • veiligheid van bedrijven en bedrijfsterreinen;
 • toegankelijkheid en functioneren van de bedrijventerreinen;
 • arbeidsmarkt (onder meer de aansluiting met het onderwijs);
 • kwaliteit en prijs van overheidsdienstverlening;
 • imago van industriële en logistieke bedrijvigheid (o.a. productieklimaat);
 • versterken van de economische structuur, bevorderen van welvaart, samenwerking tussen ondernemingen.

 

Hét ontmoetingspunt

Bij de MBC zijn directeuren en managers van ondernemingen aangesloten die actief zijn in de industrie, handel, logistieke en zakelijke dienstverlening, binnen de gemeentegrenzen van Middelburg. De MBC telt ruim 180 leden.

Middels twee jaarlijkse ledenvergaderingen, maandelijkse informele of themabijeenkomsten ontmoeten de MBC leden elkaar. Tijdens de ledenvergaderingen en themabijeenkomsten gaan gastsprekers in op voor de MBC leden belangrijke onderwerpen. Daarnaast kunnen tijdens de bijeenkomsten ook persoonlijke en zakelijke contacten worden gelegd en onderhouden.

 

Dienstverlening

De MBC kenmerkt zich door een flink ledental, een actief bestuur, een professioneel secretariaat en een zeer uitgebreide vertegenwoordiging, waardoor de MBC de nodige invloed kan uitoefenen. Met haar bestuurlijke knowhow, professionele secretariaat en de kennis uit (bestuursleden) biedt de MBC diensten aan haar leden die voor specifieke of algemene problemen een beroep op de vereniging doen.

De belangrijkste diensten zijn:

 • ondersteuning bij het voeren van de contacten met overheden in een breed netwerk en beïnvloeding van beleid;
 • verstrekken van informatie, onder meer over de genoemde aandachtsgebieden;
 • organiseren van bijeenkomsten gericht op voorlichting, overleg en/of netwerken;
 • collectieve inkoop (bijvoorbeeld elektriciteit, gas);
 • parkmanagement en security.

 

De MBC fungeert als platform, markt- en ontmoetingsplaats waar de leden onderling contacten kunnen leggen en informatie kunnen uitwisselen.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Middelburgse Bedrijven Club (MBC)
Adres: Herculesweg 16
4338 PL Middelburg
Facebook