Meldpunt Verkeersonveilige Situaties

Wij werken voor: Heel Middelburg

Veilig Verkeer Nederland heeft een ijzersterke missie en visie. Wij mobiliseren mensen en organisaties in heel Nederland om dit te realiseren.

Enerzijds bevorderen wij veilig verkeersgedrag door middel van educatie en voorlichting. Dat begint al met kinderen op de basisschool en gaat door tot verkeersdeelnemers op oudere leeftijd.

Anderzijds rusten we mensen en organisaties toe om zelf actief te werken aan veilig verkeer in hun eigen omgeving. Op school, in de eigen buurt of binnen één van onze lokale afdelingen. Zo werken we aan ons gezamenlijke belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Meldpunt Verkeersonveilige Situaties
Adres: Ravensteijnweg 1
4337 PG Middelburg
Facebook