Kunst Educatie Walcheren

Wij werken voor: Heel Middelburg

Kunst en cultuur verwondert, ontroert, schuurt en verbindt.

Vanuit die overtuiging draagt KEW bij aan de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. KEW gelooft dat kunst en cultuur een veelzijdigheid aan talenten stimuleert en positief bijdraagt aan de competenties van het individu.

KEW heeft de ambitie om uit te groeien tot de creatieve spin in het web voor kunst- en cultuureducatie op Walcheren. Wij zijn een flexibele netwerkorganisatie. We vertalen onze expertise door het ontsluiten van aanbod, delen en verbinden van kennis, verdiepende trainingen en prachtige projecten. We bieden vraaggerichte oplossingen. Wij vinden nieuwe partners in de domeinen Welzijn en Zorg. Daarnaast verdiepen we de relatie met het onderwijs om nog meer aan te sluiten bij hun doelstellingen.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Kunst Educatie Walcheren
Adres: Kuiperspoort 12
4331 GS Middelburg
Binnenstad

Openingstijden: 09:00 - 17:00

Facebook