Koorplein Zeeland

Wij werken voor: Heel Middelburg

Wie zijn wij?
Koorplein Zeeland (voluit: Stichting Promotie Koorcultuur Zuidwest Nederland) is in 2009 opgericht met als doel het stimuleren en versterken van amateurkoorzang in Zeeland. De stichting is in het leven geroepen na opheffing van ‘SAKO’ Zeeland (Samenwerkende Koren Organisatie) om de koorbelangen in Zeeland behartigen.
Koorplein Zeeland wordt gesubsidieerd door de Provincie Zeeland. Wij hopen door ons bestaan het te voeren beleid ten aanzien van de koorzang positief te beïnvloeden bij het provinciebestuur en de Zeeuwse gemeenten.

Wat doen wij?
In Zeeland groeit het aantal koren met de ambitie om artistiek hoogstaande kwaliteit te leveren. Dit blijkt uit het feit dat steeds meer koren zich aansluiten bij het Korenplatform van Zeeland.

-Koorplein Zeeland wil het gesprek aangaan met de Zeeuwse koorwereld.
Op die manier kan de stichting inventariseren wat de vragen uit het veld zijn en kunnen vraag en aanbod op elkaar afgestemd worden.

-Koorplein Zeeland wil koren, zangers en dirigenten aan zich binden door efficiënte dienstverlening, zoals het inrichten van een (digitaal) informatiecentrum.

-Koorplein Zeeland wil scholing bieden aan de Zeeuwse amateurkoren.
Te denken valt aan het organiseren van studiedagen, cursussen en workshops voor zangers, koren, dirigenten en koorbesturen.

Algemene informatie
Locatie adres
Koorplein Zeeland
Facebook