Kinderdagverblijf Villa Valentijn

Wij werken voor: Binnenstad,

Onze visie op de kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
vindt het belangrijk, dat kinderen verblijven in een omgeving die veilig, uitnodigend en stimulerend voor hen is en geborgenheid en warmte uitstraalt. Huiselijk en knus met een persoonlijke aanpak voor ouder en kind. Het is belangrijk, dat een kind zich thuis voelt en zich hierdoor vrij voelt en uitgedaagd wordt om tot een “zelfstandige” peuter te groeien. Naast deze individuele ontwikkeling vindt Villa Valentijn
Middelburg het groepsproces belangrijk. Binnen dit proces maken de kinderen zich spelenderwijs sociale vaardigheden behorende bij hun ontwikkelingsniveau eigen. Een ander belangrijk punt is de relatie van het kind met de groepsleidster. De groepsleidster kan nooit de
ouder/verzorger vervangen maar het is noodzakelijk dat de groepsleidster een goede relatie opbouwt met het kind zodat het zich veilig voelt en weet dat er iemand is die het kan vertrouwen. Kinderopvang kan gezien worden als een aanvulling op de opvoedingssituatie thuis. Een goede
relatie tussen groepsleidster en ouders/verzorgers is nodig voor een goed opvoedproces. Dit betekent dat ouders hun wensen betreffende de verzorging en opvoeding kenbaar kunnen maken. Mits deze wensen passen binnen de mogelijkheden en de doelstelling van Villa Valentijn
Middelburg, wordt hier rekening mee gehouden. Aangezien de
ouders/verzorgers die gebruik maken van kinderopvang in het algemeen werken, vindt Villa Valentijn Middelburg het van belang dat er binnen het kinderdagverblijf een zodanig klimaat heerst dat ouders/verzorgers hun kind met een gerust hart brengen. Dit wordt bereikt door naast het creëren van een veilige en warme omgeving voor kinderen, er voor zorg
draagt dat iedere groep een vaste groepsleidster heeft en dat vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers serieus worden behandeld. Wij hebben gekozen voor 90% biologische voeding en wasbare luiers.

Algemene informatie
Locatie adres
Kinderdagverblijf Villa Valentijn
Adres: Rouaansekaai 61
Binnenstad