Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Wij werken voor: Heel Middelburg

Wij zijn een gemeente waarin jong en oud samen iedere zondag samen komen. Het zijn feestelijke en voor iedereen toegankelijke diensten. We willen dan luisteren naar wat God ons wil vertellen, bidden en voor Hem zingen. We lezen een deel uit de Bijbel, dat daarna – in de preek – door de predikant wordt uitgelegd. Samen zingen we psalmen, gezangen en liederen begeleid door orgel en (soms) piano en/of onze eigen band. Voor meer uitleg over de kerkdienst, zie Kerkdiensten-uitleg kerkdienst.

Door de week
Geloven doe je niet alleen op zondag. Ook door de week staan we via verschillende activiteiten stil bij wat de Bijbel ons leert over Gods liefde en over Jezus. Over vergeving van onze zonden, het leven in vrijheid en de zin van ons bestaan. Denk bv. aan catechisatie (onderwijs aan de jeugd), Bijbelstudie en gebed.

Kerkverband
Als Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Middelburg maken we deel uit van een (landelijk) kerkverband, de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Adres: Klein Vlaanderen 75
4331 RH Middelburg

Contactpersoon: H. van der Zwaag