Gemeentebestuur Middelburg

Wij werken voor: Heel Middelburg

Portefeuilleverdeling

 Burgemeester mr. H.M. (Harald) Bergmann (VVD)
tel. (0118) 67 54 25
h.bergmann@middelburg.nl
• Algemene bestuurlijke coördinatie
• Algemene representatie
• Openbare Orde en Veiligheid
• Politie, brandweer en rampenbestrijding
• Wijkwethouder Arnemuiden

 

 

 

 

 Wethouder/Locoburgemeester C. (Cees) Lodder (LPM)
Zuidsingel 98, 4331 PV Middelburg
tel. 06-31 00 35 23
benw@middelburg.nl
• Zorg (Wmo en Jeugd)
• Welzijn en volksgezondheid
• Kunst en cultuur
• Begraafplaatsen/crematorium
• Personeel en organisatie
• Communicatie en dienstverlening
• Wijkaanpak
• Trekdijk
• Wijkwethouder Nieuw Middelburg, ’t Zand – Stromenwijk – Rittenburg, Nieuw- en Sint Joosland

 

 

 Wethouder ir. J.J. (Johan) Aalberts (CDA)
Tarweakker 8, 4341 MD Arnemuiden
tel. (0118) 67 54 27
benw@middelburg.nl
• Economische zaken
• Financiën
• Binnenstad
• Ruimtelijke ordening
• Bouwen en wonen
• Bouw- en woningtoezicht
• Cultureel erfgoed (incl. stadhuis)
• Bedrijventerreinen algemeen
• Inkoop
• Molenwater
• Wijkwethouder Sint Laurens en Dauwendaele

 

 

 Wethouder Chr. (Chris) Simons (VVD)
Asserlaan 1, 4334 EP Middelburg
tel. (0118) 67 54 28
benw@middelburg.nl
• Infrastructuur en verkeer
• Sociale zaken en werkgelegenheid
• Armoedebeleid en arbeidsmarktbeleid
• Gemeentelijke accommodaties
• Onroerend goed
• Toerisme, recreatie en stadspromotie
• Samenwerking met andere gemeenten
• Sport
• Verbouw theater
• Omgevingsvisie

• Wijkwethouder Griffioen, Klarenbeek/Veerse Poort, Binnenstad

 

 Wethouder Chr. (Chris) Dekker (SGP)
Noordweg 186, 4333 GM Middelburg
tel. (0118) 67 54 29
benw@middelburg.nl
• Grondbedrijf
• Reiniging en groenbeheer
• Azc/COA
• Campus Zeeland
• Onderwijs
• Kinderopvang en peuterspeelzalen
• ICT
• Natuur en landschap
• Milieu en duurzaamheid
• Cleene Hooge
• Archief
• Wijkwethouder Mortiere, Middelburg Zuid

 

 Gemeentesecretaris
Mr. A. (Aart) van den Brink
M.H. Boassonlaan 15, 4333 MH Middelburg
tel. (0118) 67 54 26
benw@middelburg.nl

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Gemeentebestuur Middelburg
Adres: Kanaalweg 3
4337 PA Middelburg
Facebook
Twitter