CBS Acaciahof – Onze Wijs

Wij werken voor: Heel Middelburg

Wij zijn een middelgrote christelijke basisschool in Middelburg met vestigingen in de wijk Klarenbeek en in de binnenstad. Onze twee locaties worden bezocht door zo’n 300 kinderen.

Betekenisvol onderwijs
Als school willen wij recht doen aan verschillen tussen kinderen. Het gaat dan om verschillen in capaciteiten, talenten, interesses, motivatie, leer- en denkvoorkeuren en meer. De ambitie van Acaciahof is een goed evenwicht te hebben in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het aanleren van praktische en creatieve vaardigheden.

Betrokkenheid en welbevinden
Onze activiteiten sluiten aan bij de drang van kinderen om te verkennen en bij hun niveau.

Bij een hoge betrokkenheid zit de leerling op de grens van zijn mogelijkheden. Die zoeken wij op!

Wij zijn er steeds op uit het welbevinden van kinderen te laten groeien. Dit doen wij door een omgeving te creëren waarin uw kind zich veilig, geaccepteerd en gewaardeerd voelt.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich bij ons veilig en thuis voelt, want een hoog welbevinden zorgt voor een goede emotionele ontwikkeling!

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen
Wij realiseren passend onderwijs. Afgestemd onderwijs is er op onze school ook voor de meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij hebben een verrijkingsklas, waarin we begeleiding bieden voor kinderen van groep 1 tot en met 8.

Wilt u meer weten over onze school, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
CBS Acaciahof – Onze Wijs
Adres: Zuidsingel 128
4331 RW Middelburg