CBS Palmenhof

Wij werken voor: Heel Middelburg

Palmenhof

Het doel van ons onderwijs is dat uw kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt binnen zijn of haar mogelijkheden.

In de afstemming houden we rekening met de persoonlijkheid van uw kind. Denk daarbij aan hoe we uw kind benaderen en instrueren. Denk ook aan de hoeveelheid leerstof die we aanbieden, het niveau ervan en het tempo waarin. De mate van afstemming wordt beïnvloed door de draaglast en draagkracht van de leerkracht en de groep.

Binnen de groep stemmen we de leerstof als geheel zoveel mogelijk af op de prestaties van de leerlingen.

Alle leerlingen krijgen de basisstof. Wie dat nodig heeft, krijgt herhalingsstof of verdiepingsstof. Of dit voor uw kind geldt, bepalen we met behulp van toetsen. Zo kunnen we uitval tijdig signaleren en daarop inspelen.

Wilt u meer weten over onze school, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
CBS Palmenhof
Adres: Noordweg 442
4333 KL Sint Laurens
Sint Laurens