Amnesty International Werkgroep Walcheren

Wij werken voor: Dauwendaele,

Op de achterliggende pagina’s treft u informatie aan over de diverse activiteiten die Amnesty Walcheren doet.

Dat bestaat hoofdzakelijk uit:

 

Educatie

Door middel van gastlessen op basis- en middelbare scholen willen wij kinderen in de bovenbouw van de basisscholen en in de onderbouw van middelbare scholen bekend maken met mensenrechten.

Meer over deze activiteit vindt u op onze pagina Educatie.

 

Schrijfacties

De pen is en blijft een krachtig en effectief wapen in de strijd voor mensenrechten. Regeringen zijn gevoelig voor de publieke opinie en verliezen niet graag hun goede naam. Onder internationale druk zijn in tal van landen onderzoeken ingesteld naar vermeende martelingen, politieke moorden en andere schendingen van mensenrechten. Daarom schrijven leden van Amnesty maandelijks duizenden brieven naar autoriteiten om naleving van mensenrechten te vragen en om onderzoek naar schendingen in te stellen of voort te zetten. Daarnaast worden groetenkaarten verzonden aan gevangenen, om hen een hart onder de riem te steken en om hen te laten blijken dat ze niet vergeten worden.

Meedoen of meer weten? Kijk eens op onze pagina Schrijven.

 

Standwerk

Amnesty Walcheren probeert een aantal keren per jaar met een stand op markten en andere plaatselijke activiteiten aandacht te vragen voor mensenrechtenschendingen.

Ook proberen we op deze manier een op dat moment lopende actie onder de aandacht van het publiek te brengen.

Naast voorlichtingsmateriaal hebben wij op onze stand ook verkoopmateriaal in de vorm van diverse cadeau-artikelen zoals kaarsen, kaarten, servetten, tassen en t-shirts.

Voor het instandhouden en uitbreiden(!) van deze activiteit zijn wij volledig afhankelijk van vrijwilligers die zo’n stand opbouwen, bemannen (m/v) en weer afbreken.

Meer informatie over dit leuke werk vindt u op onze pagina Standwerk.

 

Collecte

De jaarlijkse collecte is een heel belangrijke bron van inkomsten voor Amnesty.

Amnesty is namelijk onpartijdig en onafhankelijk. Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen nemen we voor onze acties en ons onderzoek geen geld aan van overheden of van politieke of religieuze groeperingen.

 

Ook in 2018 houdt Amnesty weer een grote landelijke collecte. Die van 2017 hebben we al even (om precies te zijn van zondag 5 tot en met zaterdag 11 maart) achter de rug. En daarbij is het ons helaas duidelijk geworden dat wij inmiddels héél, héél véél handen tekort komen.

Van collectanten (m/v), van wijkhoofden (m/v) en van collecte-coördinatoren (m/v).

Kortom: van u!

U leest er alles over op onze pagina Collecte.

Algemene informatie
Locatie adres
Amnesty International Werkgroep Walcheren