Adviesraad Sociaal Domein Middelburg

Wij werken voor: Heel Middelburg

Onze raad adviseert het college van burgemeester en wethouders op een breed terrein van het maatschappelijk leven. De Adviesraad wil met zijn adviezen eraan bijdragen dat elke burger in Middelburg mee kan doen.Er wordt als vertegenwoordigers van de Middelburgse samenleving zowel gevraagd als ongevraagd advies gegeven. De leden onderhouden daarvoor structureel contacten met de Middelburgse samenleving om zodoende draagvlak te verkrijgen en zaken voor advisering te signaleren.

Het sociaal domein zijn alle organisaties, diensten en voorzieningen samen die mensen ondersteunen, de leefbaarheid vergroten en de participatie bevorderen. Denk hierbij aan zorg, ondersteuning, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding en sociale activering. Porthos en Orionis Walcheren leveren ondersteuning en zorgen voor toegang naar alle organisaties.

Jeugd & Onderwijs

Welzijn & Mantelzorg

Werk & Inkomen

Wonen & Leefomgeving

Mobiliteit & Toegang

Locatie op de kaart
Algemene informatie
Locatie adres
Adviesraad Sociaal Domein Middelburg
Adres: van Kleffenslaan 141
4334 HD Middelburg
Facebook
Twitter