Participatieteam Trekdijk aan de slag

MIDDELBURG: Komen er op de Trekdijk speciale woonvormen, recreatiewoningen en/of (groene) recreatieve voorzieningen, opwekking en opslag van duurzame energie, een bedrijventerrein of een combinatie van deze ideeën? Deze vijf opties voor mogelijke invullingen voor de gronden aan de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland staan in het Plan
van Aanpak dat het participatieteam heeft opgesteld en nu verder gaat uitwerken.

Nieuwlanders, ondernemers en de gemeente denken samen na over de toekomst van de Trekdijk. Zij vormen het participatieteam dat ernaar streeft met een eensluidend advies te komen over wat de beste ontwikkeling is voor de Trekdijk. Het plan van aanpak geeft weer welke stappen het participatieteam gaat zetten en hoe zij dat gaat doen om tot een voorstel te komen. Zo zal het externe deskundigheid inzetten om de vijf scenario’s te onderzoeken. Toetsing vindt onder meer plaats op draagvlak, leefbaarheid, marktbehoefte en financiële haalbaarheid. Daarnaast wil het participatieteam van alle inwoners en ondernemers weten of zij ideeën hebben voor de Trekdijk. Nieuwe ideeën kunnen door het participatieteam toegevoegd worden aan de te onderzoeken scenario’s.

Alle te onderzoeken scenario’s moeten in beginsel passen binnen de kaders die het college van B&W eerder als leidraad meegaf. Het streven is erop gericht dat er uiterlijk 1 september 2019 een voorstel ligt met afwegingen en advies waarna de Middelburgse gemeenteraad een besluit neemt.

Het participatieteam bestaat uit:
Vanuit Nieuw- en Sint Joosland (Werkgroep Trekdijk): John de Rijke, Hans van Hal en Ron Thiry.
Vanuit de Middelburgse Bedrijven Club (MBC): Hans van Stel.
Vanuit de gemeente Middelburg: Johan Padmos, Eva Beekman en Trude Northolt

 
Bron: Persbericht gemeente Middelburg