Extra middelen voor mentaal welzijn en fysieke gezondheid Gemeente Middelburg investeert 350.000 duizend euro extra in sociaal domein

Eenzaamheid, negatieve gevoelens en psychische klachten zijn toegenomen door de coronacrisis. Ook is aangetoond dat mensen in deze coronatijd minder bewegen en zwaarder worden, terwijl een gezonde leefstijl juist bijdraagt aan het beperken van de gevolgen van corona. Ook kinderen...

Verder onderzoek naar warmtenet 900 woningen Dauwendaele

De gemeenteraad stelt 920.000 euro beschikbaar waarmee verder onderzoek naar de haalbaarheid van een warmtenet in Dauwendaele mogelijk is. Met dit warmtenet kunnen 900 huizen in de wijk verwarmd worden met warmte die ‘over’ is uit de industrie op Arnestein....

ZB Bibliotheek van Zeeland en Muziekschool Zeeland gaan samenwerken

Op 10 februari wordt de samenwerking tussen Muziekschool Zeeland en ZB Bibliotheek van Zeeland feestelijk gelanceerd met een muzikale talkshow van 16.00 tot 17.00 uur op het Plein van de ZB. De naam die de samenwerking krijgt wordt tijdens de...

Postume uitreiking onderscheidingen

Vrijdag 28 januari zal burgemeester Bergmann namens het Ministerie van Defensie postuum het vervangend Oorlogs-Herinneringskruis, bronzen Trouwe Dienst Medaille, het Ereteken Orde en Vrede en het Demobilisatie Insigne voor wijlen de heer Jacob Bastiaan Parinussa uitreiken aan zijn kleinzoon.  ...

Grootschalige aanpak kunstgrasvelden Middelburg

Gemeente Middelburg gaat een groot aantal kunstgrasvelden renoveren. Het gaat om de velden bij Korfbalvereniging ONDO, Korfbalvereniging TOP, de kunstgrasvelden Sportpark VeersePoort en het Cruijff Court. De twee korfbalvelden van ONDO en TOP worden uitgebreid naar drie. Met de renovatie...

College wijst Geersesweg definitief aan als nieuwe locatie skatebaan

Het college heeft de locatie Geersesweg, tussen het talud van de N57 en het snippervoetpad, direct naast het mountainbikeparcours, definitief aangewezen als locatie voor de nieuwe skatebaan. Het besluit om de Geersesweg aan te wijzen als locatie, lag van 6...

De ZBBUZZ helpt je op weg in de digitale wereld

Misschien heb je hem al eens gezien bij jou in het dorp: de ZBBUZZ van ZB Bibliotheek van Zeeland. Een dame met Zeeuwse klederdracht, gemaakt door Rem van den Bosch, schittert op de zijkant van deze bus. Stap eens binnen...

Uitreiking bronzen penning van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

Dinsdagmiddag 30 november zal burgemeester Bergmann de bronzen penning uitreiken van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan de heer Max Hermann Christian Constantin uit Duren (Duitsland).   Deze korte bijeenkomst zal plaatsvinden in de Trouwzaal van het stadhuis...

Locatie gevonden voor tijdelijke huisvesting spoedzoekers

Er zijn in Nederland en daarmee ook in Middelburg, te weinig sociale huurwoningen. Woongoed heeft een lange wachtlijst van mensen, die om verschillende redenen, met spoed een woning zoeken. Middelburg heeft besloten zich in te zetten om aan deze vraag...