Het Plein: de nieuwe ontmoetingsplek in de ZB voor alle Zeeuwen

Op 20 mei 2022 om 12.00 uur verricht Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg, de openingshandeling voor het nieuwe Plein in de ZB aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg. Een nieuwe ruimte op de begane grond voor ontmoeting en debat, waar...

Laatste keer budget vanuit Lokaal Sportakkoord Middelburg

Ook voor 2022 hebben we weer een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontvangen om nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen vanuit het Lokaal Sportakkoord. Dit is de laatste keer dat dit budget beschikbaar komt. We willen hiermee...

Energietoeslag beschikbaar voor minima Middelburg

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van maximaal 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. Vorig jaar besloot het kabinet dat 800.000 Nederlandse huishoudens met een laag...

Woonruimte voor Oekraïners

Middelburg wil op verschillende plekken woonruimten mogelijk maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat daarbij om een schoolgebouw aan de Keurhove 3, vijfentwintig woningen locatie Stromenpoort, drie woningen in Arnemuiden én vijf studentenkamers aan de Kanaalweg.   Sinds de uitbraak...

Coronasteun voor culture sector

Musea, podia en erfgoedinstellingen kunnen opnieuw aanspraak maken op coronasteun. De gemeente Middelburg stelt een bedrag van 570.000 euro beschikbaar voor de Middelburgse cultuursector. Cultureel-maatschappelijke organisaties uit de gemeente én zzp-ers werkzaam in alle kunstdisciplines kunnen vanaf 1 april 2022...

Extra middelen voor minima en nieuwkomers in Middelburg

Economische ongelijkheid is door de coronacrisis een nog groter probleem geworden. Het college van B&W wil zo snel mogelijk 610.0000 euro extra investeren in twee projecten die in de startblokken staan en aansluiten bij het vraagstuk van toenemende (economische) ongelijkheid....

  Zadenbibliotheek Zeeland wordt geopend in de ZB

Op 24 maart om 14.00 uur wordt in de ZB aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg de Zadenbibliotheek Zeeland geopend door Perry Moree, directeur ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB). Met deze bibliotheek worden zaden van groenten, kruiden en bloemen toegevoegd...

Onderzoek naar mogelijke ontplofbare oorlogsresten in bodem Essenvelt

Aanvullend bodemonderzoek in Essenvelt wegens verstoring   In voorbereiding op de bouw van de wijk Essenvelt wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Een onderdeel hiervan is bodemonderzoek naar mogelijke ontplofbare oorlogsresten. Tijdens dit onderzoek is één verstoring gemeten. Dat zou dus...

Samen voor een nóg gezonder Middelburg!

Samen willen we een gezonder Middelburg met gezonde(re) Middelburgers bereiken. We noemen dit het Lokaal Preventieakkoord Middelburg.   Voor het Lokaal Preventieakkoord vragen we, via doemee.middelburgers.nl inwoners, instanties en andere betrokkenen mee te praten, denken en doen. Via het platform...