Organisaties in ZB organiseren Open Dag

Vrijdagmiddag 13 september 2019 van 14.00 tot 17.30 uur organiseert ZB samen met alle inwonende organisaties een Open Dag op het Plein in de ZB, Kousteensedijk 7 in Middelburg. Dit ter gelegenheid van de verwelkoming van de twee nieuwe organisaties Manteling en Welzijn Middelburg. Deze middag presenteren ook de Zeeuwse Volksuniversiteit, Zeeuwse Milieufederatie, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en ZB zich. Zij stellen zich graag voor onder het genot van een kop koffie of thee, aangeboden door SEC Catering.

Inwonende organisaties
ZMF geeft een presentatie over het nieuwe kantoor, de Circulaire Hotspot. Geïnteresseerden kunnen daar een rondleiding krijgen. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen vertelt over de lopende tentoonstellingen van 250 jaar Zeeuws Genootschap, presenteert het boek ‘Van Wijs en Waan’ en laat de nieuwe website zien.
Manteling geeft informatie over haar projecten, zoals het maatjesproject, de hospices en vrijwilligers en wat er georganiseerd wordt voor mantelzorgers. ZVU presenteert het nieuwe cursusaanbod.

Spelletjes voor kinderen
Welzijn Middelburg laat zien wat ze doet, zoals ‘Lopend vuurtje’; een huiskamer voor gesprekjes met het team Samen voor Elkaar. Het team Samen Actief organiseert spelletjes voor kinderen.

ZB
ZB geeft toelichting over verschillende diensten: Studiekringen 50-plus, zij organiseren regelmatig activiteiten in ‘De Klapbank’ in de ZB, Informatiepunt Digitale Overheid laat zien hoe je hulp kunt krijgen bij het vinden van overheidsinformatie. De VoorleesExpress zet zich in om het aantal kinderen met een taalachterstand terug te dringen en Taalhuis Walcheren laat zien wat zij doet voor volwassenen vanaf 18 jaar die moeite hebben met lezen, spreken of schrijven in het Nederlands.

Auditorium
In het Auditorium zijn doorlopend filmpjes te zien over jonge mantelzorgers, De Spot, het vrijwilligerswerk van Samen Vrijwillig en het digitale platform Middelburgers.nl.

Rondleidingen
ZB organiseert 3 rondleidingen (14.15 uur, 15.15 uur en 16.15 uur) voor kluisbezoeken onder leiding van de conservator Bijzondere Collecties. De rondleiding duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Inschrijven kan op de dag zelf. Maximaal tien personen per rondleiding.