Opvanglocatie Oekraïners Kleverskerkseweg

Het college heeft besloten tijdelijke woonuntis aan de Kleverskerkseweg te plaatsen als extra opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne. Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne zijn in de gemeente Middelburg de laatste maanden meerdere gemeentelijke opvangplekken beschikbaar gekomen. Door de aanhoudende vluchtelingenstroom uit Oekraïne, is er meer huisvesting nodig. Daar komt bij dat voor de korte en middellange termijn huisvesting beschikbaar moet zijn voor Oekraïense ontheemden die om verschillende redenen niet meer bij gastgezinnen kunnen blijven.

Ook zijn er in het najaar aflopende huurcontracten. Dat vraagt om alternatieven.

 

De gemeente Middelburg ziet een goed alternatief in de huur van tijdelijke woonunits. Die voorzien in woonruimte voor maximaal 48 personen. De woonunits zijn speciaal samengesteld om toegepast te worden als tijdelijke woning.

 

Wethouder Jeroen Louws: _”Voor de plaatsing van de woonunits hebben we vier kansrijke locaties tegen elkaar afgewogen, waarbij de volgende criteria zijn beoordeeld: afstand tot openbaar vervoer en voorzieningen, eigendom kavel, woonkwaliteit, aanwezigheid nutsvoorzieningen en eventuele aanvullend uit te voeren werkzaamheden. In onze beoordeling hebben we ook betrokken de vraag hoe snel de units geplaatst kunnen worden. Daarbij ging het om de volgende locaties: Bachweg, Walcherseweg, Ramsburg en Kleverskerkseweg. Na het toetsen van de criteria op deze locaties stellen wij de locatie Kleverskerkseweg aan te merken voor het plaatsen van de units voor tijdelijke huisvesting Oekraïense ontheemden. We verwachten de woonunits begin 2023 te plaatsen en aan te sluiten op het gas, water en licht.”_

 

Huidige gemeentelijke opvanglocaties

 

Op dit moment vangen we Oekraïense vluchtelingen op in een voormalig schoolgebouw aan de Keurhove 3, zes woningen in Arnemuiden, één woning in Middelburg én vijf studentenkamers aan de Kanaalweg. Ook voor de Kanaalweg wordt gekeken naar uitbreiding van het aantal studentenkamers.

 

 

Het schoolgebouw aan de Keurhove 3 biedt ruimte aan maximaal 48 Oekraïense vluchtelingen en is voor de langere termijn beschikbaar. De zeven woningen en vijf studentenflats zijn tijdelijke plekken, variërend van 2 maanden tot een jaar. Dat betekent dat we ook voor de vluchtelingen in deze locaties op korte en langere termijn alternatieve opvanglocaties nodig hebben.