Onderzoek wateropslag voetbalveld

MIDDELBURG: In het kader van de Proeftuin Zoet Water start Provincie Zeeland een proef met wateropslag en druppelirrigatie onder het natuurgras voetbalveld van VV Arnemuiden.

Het doel is inzicht te krijgen in de mogelijkheden van opvang en opslag van regenwater in de ondergrond en gebruik van dit water tijdens droge periodes in de zomermaanden. VV Arnemuiden ondervond afgelopen zomer, net als veel andere verenigingen met een natuurgrasveld, droogteproblemen met de grasmat.

De gemeente Middelburg is eigenaar en beheerder van de voetbalvelden van VV Arnemuiden en is blij met het onderzoek. De kosten voor beregening van sportvelden met drinkwater zijn namelijk te hoog en wegen niet op tegen de tijdelijke problemen van natuurgrasvelden in de zomermaanden.

Onderzoek verloopt in fasen
In de proef bij VV Arnemuiden wordt komende weken verkennend onderzoek gedaan naar de ondergrond en de mogelijkheden voor opslag van regenwater. Als uit de onderzoeken blijkt dat de ondergrond geschikt is, wordt vanaf het najaar van 2019 een zoetwaterbel gevormd onder het voetbalveld. Het zoete water daaruit wordt dan ingeval van droogte in 2020 gebruikt om het vochtgehalte onder de grasmat via druppelirrigatie op peil te houden. Per onderzoeksfase zal worden beoordeeld of de proef wordt voortgezet.

Achtergrond
Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Proeftuin Zoet Water, waarin Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen verschillende onderzoeken laten uitvoeren gericht op het ontwikkelen van kennis om de zoetwatersituatie in Zeeland te verbeteren. Zeeland bereidt zich voor op klimaatverandering en deze proef moet uitwijzen of zoet water in een zilte ondergrond opgeslagen kan worden.